Od 1. decembra provođenje ankete “GIF” na području Kalesije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Anketiranje domaćinstava na području Kalesije o provođenju ankete “Godišnje istraživanje farmi 2019. (GIF)” na terenu obavljat će akreditovani anketari, ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstava na području opštine Kalesija, počevši od 01.12.2019 do 15.12.2019.godine.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno članovima 36. do 42. Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.