25 C
Tuzla
21.07.2024.

Od 1. oktobra na računima za struju povećan iznos naknade za obnovljive izvore energije

Vlada FBiH je na sjednici 24. septembra 2020. godine donijela Odluko o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za četvrti kvartal 2020. godine, u visini od 0,004727 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.

Radi se o značajnom povećanju iznosa naknade, dok je obaveza plaćanja naknada propisana Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije. Ovu naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona je iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju. Sredstva prikupljena po osnovu naknade su prihod Operatora za OIEiEK i on ih koristi za isplatu poticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača, pokrivanje (finansiranje) troškova svog rada i za troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene količine električne energije iz postrojenja OIEiEK.

Foto: megafon.ba

 

Vezane vijesti

TUZLA