Od 18. do 20. oktobra u Tuzli 13. međunarodna manifestacija “Poljosajam”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

UPBiH-UPTK organizira Trinaestu  međunarodnu manifestaciju „POLJOSAJAM“, u Breškama, grad Tuzla, u periodu od 18.do 20. oktobra 2019.god.

Manifestacija je izložbenog, edukativnog, prodajnog i takmičarskog karaktera. Manifestacija ima za cilj promociju tradicionalnih, tipičnih, domaćih proizvoda i usluga,  ruralni razvoj i promociju ruralnog turizma, promociju autohtonih pasmina stoke, promociju narodnih nošnji, muzike, igara i instrumenata, zaštitu okoliša u ruralnom području, edukaciju mladih,  promociju i očuvanje kulture i tradicije, kao i transfer znanja stanovništvu ruralnog područja. Na navedenoj manifestaciji izlagači iz cijele BIH i zemalja u okruženju će imati priliku da izlože svoje proizvode i vrše promociju istih.

Pored izložbe tradicionalnih  proizvoda, bit  će upriličene i radionice starih, tradicionalnih zanata, na kojima će se obučavati mladi (tradicionalno tkanje, heklanje, proizvodnja proizvoda od voća, proizvodnja likera, proizvodnja sira na tradicionalan način, proizvodnja tradicionalnih jela, pekmezijada-proizvodnja pekmeza na tradicionalan način, proizvodnja soka od jabuke).

U sklopu manifestacije bit će organizirani edukacijski  skupovi iz oblasti poljoprivrede, obrta, poduzetništva, očuvanja okoliša i očuvanja kulture i tradicijskih vrijednosti, na kojima će učešće uzeti eminentni stručnjaci iz BIH, R.Hrvatske i R.Slovenije (razmjena znanja, primjeri dobre prakse). U okviru programa manifestacije planirane su konjske trke te konjički maraton sa svrhom promocije i razvoja ruralnog turizma.