20 C
Tuzla
20.07.2024.

Od danas na snazi nove naredbe Kriznog štaba TK

Od danas se počinju primjenjivati nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK s ciljem sprječavanja širenja korona virusa. Nove naredbe se tiču rada ugostiteljskih objekata, uredskih i poslovnih prostorija i javnog prevoza. Naime, Krizni štab Ministarstva zdravstva TK u petak je donio niz novih naredbi u sprječavanju širenja zarazne bolesti COVID-9.

NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

 • Obavezno je pridržavati se preporuka Zavoda za javno zdravstvo F BiH koje se tiču maksimalnog broja osoba u zatvorenim ( do 50 osoba), i otvorenim (do 100 osoba) prostorima, a sve uz obavezno provođenje higijensko- epidemioloških mjera.
 • Provoditi pojačane mjere higijene i sanitacije. Obavezno je redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.
 • Osigurati provjetravanja prostorija, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 • Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.
 • Uputstva o ograničenjima i mjerama moraju biti postavljena na vidljiva mjesta.
 • Preferirati upotrebu vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.
 • Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 3 metra od ivice do ivice stola, što u praksi znači razmak između grupa gostiju od 2 m, zbog upotrebe stolica. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.
 • Traži se od svih gradskih/ općinskih uprava da, ukoliko već nisu, bez posebne procedure i dodatne naknade, omoguće korištenje javnih površina (izuzev zelenih i pješačkih staza) vlasnicima ugostiteljskih objekata, sa ciljem omogućavanja realizacije socijalne distance u istim.
 • Nije dozvoljeno stajanje za šankovima.
 • Osoblje mora konstantno nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 • Gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe), a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.
 • Nakon svake mušterije obavezno je dezinficirati stolove.
 • Naplatu vršiti za stolom.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.
 • Organizaciju svih društvenih događaja (svadbe, rođendani, seminari, koncerti, promocije itd.) organizovati u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se vlasnici ugostiteljskih objekata, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 2. Zadužuju se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: [email protected].

NAREDBE ZA JAVNI PREVOZ

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine

 • Prilikom izrade redova vožnje, naročito obzirom na skori početak nastave, iste sačiniti uzimajući u obzir potrebno vrijeme za dezinfekciju, provjetravanje i čišćenje vozila.
 • Vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa.
 • Obavezna dezinfekcija ruku  pri  ulasku  u  vozilo (vozno osoblje i putnici),  nakon  izlaska  iz  vozila,  nakon  postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama.
 • Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju  na ulazu u vozilo.
 • Izbjegavati bliski kontakt prilikom komunikacije.
 • Obavezno održavati odgovarajući  fizički  razmak  (1-2  metra)  u  svakodnevnom  društvenom  kontaktu  s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke, to jeste ograničiti kapacitet na sjedeća mjesta i to tako da sjedi jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu
 • Mjesta koja se ne koriste obavezno označiti trakom ili znakom upozorenja.
 • Nije dozvoljeno stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila.
 • Za sprovođenje mjera u vozilu zadužuju se vozač i revizori.
 • Potrebno je vršiti standardno čišćenje i dezinfekciju vozila, temeljito najmanje dva puta dnevno, a između vožnji  neophodno  je  izvršiti  dezinfekciju  dodirnih  površina  u  vozilu  i  prozračivanje unutrašnjosti prevoznog sredstva.
 • Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebebno obratiti pažnju na rukohvate na ulaznim i  izlaznim  vratima,  prozorska  stakla,  kao  i  na  naslone  za  glavu  i  za  ruke
 • Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično). Ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prevoz putnika.Redovno prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima.
 • Za vrijeme vožnje koristiti prozračivanje unutrašnjosti  autobusa
 • Ako vremenske   prilike   i   temperatura   to dozvoljavaju, tokom vožnje otvorite prozore.
 • Preporučuje se pojačano prisustvo revizora u vozilima, koji će kontrolisati primjenu higijensko – epidemioloških mjera.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 2. Zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: [email protected]

SPECIFIČNE MJERE O NAČINU RADA U UREDSKIM I DRUGIM PROSTORIJAMA POSLOVNIH SUBJEKATA

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere o načinu rada u uredskim i drugim prostorijama poslovnih subjekata:
 • Obavezno je neprestano nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
 • Obavezno je da su na radnim mjestima sve površine čiste i dezinficirane
 • Najmanje tri puta dnevno čistiti dodirne tačke u zgradama kao što su ručke na vratima, i sl.
 • Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba očistiti i dezinficirati nakon svakog sastanka.
 • Sredstava za dezinfekciju ruku staviti na vidljiva mjesta, posebno na javna mjesta gdje ljudi imaju manje mogućnosti redovno prati ruke.
 • Za pranje ruku u toaletima neophodno je osigurati toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirne ubruse za jednokratnu upotrebu.
 • Koristiti telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je vise moguće kao zamjenu za sastanke.
 • Kada su sastanci neophodni, organizirati ih u što većim prostorijama, uz primjenu preporučenih mjera socijalne distance (Izbjegavati rukovanje, održavati distancu od najmanje 1,5 metar tokom razgovora).
 • Redovno, najmanje dva puta dnevno, provjetravati sve prostorije.
 • Sva putovanja u druge zemlje, koja nisu neophodna, treba izbjegavati.
 • Neophodno je redovno obavještavati uposlenike, partnere i klijente da svaka osoba koja ima simptome slične COVID-19 infekciji treba ostati kući.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti poslovnih i privrednih subjekata i nadležne inspekcije.
 2. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.

NAREDBE ZA RAD ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Trenutna projekcija epidemiološke situacije naznačava vjerovatnost dužeg trajanja proglašenog stanja pandemije na svjetskom nivou, kao i proglašenog stanja epidemije na nivou FBiH. Postojeći način organizacije rada i funkcionisanja javno-zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona ne omogućava kvalitetno i redovno pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu i osiguranicima na području Tuzlanskog kantona. Neophodno je da se pružanje usluga stanovništvu na području Kantona organizuje u maksimalnom obimu, u skladu sa trenutnim mogućnostima obzirom na neophodnost provođenja higijensko-epidemioloških mjera. Stoga, zahtijevamo od svih javno-zdravstvenih ustanova provođenje sljedećih aktivnosti, a iste preporučujemo i svim privatnim zdravstvenim ustanovama:

 1. Zahtijeva se od svih domova zdravlja da, pored postojećih trijažnih punktova, mobilnih timova i COVID-19 ambulanti, organizuju i „specijalističko-konsultativne“ COVID-19 ambulante. U trenutno postojećim COVID-19 ambulantama i putem mobilnih timova pružaju se usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd.).
 2. „Specijalističko-konsultativne“ COVID-19 ambulante organizovati u cilju izvođenja specijalističko konsultativnih pregleda pacijenata koji su kroz trijažni punkt označeni kao sumnjivi, a imaju potrebu za pružanjem specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga.
 3. Zadužuju se domovi zdravlja da za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procijenjeni kao COVID-19 suspektni, osiguraju normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz provođenje higijensko-epidemioloških mjera.
 4. Preporučuje se svim domovima zdravlja, JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla da razmotre mogućnost saradnje i organizacije konsultativno-specijalističkih pregleda koji se trenutno obavljaju na JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, u okviru domova zdravlja od strane specijalista zaposlenih na JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, kada i gdje je to moguće, kako bi se omogućila što kvalitetnija zdravstvena zaštita građana Tuzlanskog kantona, a izbjegle gužve i smanjila mogućnost širenja infekcije. Navedeno bi podrazumijevalo da specijalisti sa JZU Opća bolnica Gračanica i JZU UKC Tuzla, umjesto u prostorijama JZU Opće bolnice Gračanica i JZU UKC Tuzla, konsultativno-specijalističke preglede obavljaju u prostorijama domova zdravlja.
 5. Traži se od izabranih doktora porodične medicine da se upućivanje na konsultativno-specijalističke preglede u budućem periodu vrši isključivo prema njihovom mišljenju i u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijenata, a ne prema formalnom određivanju termina od strane ljekara konsultativno-specijalističkih službi, naravno osim u slučajevima kada je isto medicinski opravdano i indikovano.
 6. Zahtijeva se od JZU Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica uspostava trijažnog punkta na ulazu, kao i COVID-19 ambulanti i bolesničkih soba na svim odjeljenjima bolnice. U COVID-19 ambulantama i bolesničkim sobama pružaju se usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd). Ukoliko predloženo nije moguće razmotriti prenamjenu jednog dijela bolnice u „COVID-19“ odjeljenje. Za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procjenjeni kao COVID-19 suspektni, osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz provođenje higijensko-epidemioloških mjera.
 7. Zahtijeva se od JZU UKC Tuzla uspostava COVID-19 ambulanti na svim klinikama, kao i COVID-19 odjeljenja na klinikama gdje je to moguće. Ukoliko predloženo nije moguće razmotriti prenamjenu Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u COVID-19 odjeljenje. U COVID-19 ambulantama i odjeljenjima će se pružati usluge pacijentima koji su COVID-19 pozitivni, kojima je izrečena mjera samoizolacije, kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora i koji su na trijažnim punktovima suspektni na COVID-19 (temperatura, neki od simptoma, itd). Za sve ostale pacijente, koji prođu kroz trijažni proces, a koji istim nisu procijenjeni kao COVID-19 suspektni, osigurati normalno pružanje zdravstvenih usluga kao što je to bilo i prije proglašenja pandemije, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.
 8. Traži se od JZU UKC Tuzla da Kliniku za plućne bolesti pripremi za COVID-19 bolnicu, zbog činjenice da je trenutna popunjenost COVID-19 odjeljenja Klinike za infektivne bolesti 70% od ukupnog broja kreveta.
 9. Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, HES-e svih domova zdravlja i JZU UKC Tuzla da se testiranja i upravljanja COVID-19 slučajevima vrši u skladu sa važećim smjernicama i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Svjetske zdravstvene organizacije.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da na osnovu gore navedenih aktuelnih smjernica i preporuka izradi smjernice za Tuzlanski kanton, te da iste što prije dostavi svim JZU i PZU na području Kantona, kako bi postupanje pri testiranju i upravljanju slučajevima COVID-19 bilo jednako na području cijelog Kantona.

 1. Preporučujemo zdravstvenim ustanovama da sagledaju mogućnost nabavke UV lampi za dezinfekciju prostorija, obzirom na njihovu efikasnost i ekonomičnost nabavke i održavanja.
 2. Zahtijeva se od svih domova zdravlja da urade kompletnu laboratorijsko-dijagnostičku i rentgenološku obradu COVID-19 pacijenta, prije nego što upute istog prema JZU UKC Tuzla, osim u danima vikenda i danima praznika.
 3. Traži se od JZU na području Tuzlanskog kantona da realizuju već traženu aktivnost, odnosno da obezbijede telefonske linije koje će biti dostupne građanima 24 sata. Neophodno je sve zdravstvene ustanove vode evidenciju poziva vezanih za COVID-19, a evidencija treba da sadrži: ime i prezime osobe koja primila poziv, ime i prezime osobe koja je uputila poziv, kratak opis problema, te poduzete aktivnosti na osnovu telefonskog poziva. Izvještaje o obavljenim telefonskim pozivima sa svim podacima iz evidencije potrebno je slati Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona na mail svakog ponedjeljka do 10 h.
 1. Nalaže se pokretanje disciplinskih i drugih postupaka u skladu sa propisima iz radno-pravnog odnosa za sve zaposlenike svih zdravstvenih ustanova, koji se ne pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera, kao i za one uposlenike koji odbijaju da pružaju zdravstvene usluge stanovništvu.

Vezane vijesti

TUZLA