Od Nove godine počinje anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Budete li obuhvaćeni anketom o potrošnji domaćinstava u BiH, koja počinje od Nove godine, vaše domaćinstvo će svakodnevno, 14 dana, u dnevnik nabavki upisivati količine i vrijednosti kupljenih proizvoda.

Naime, Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima, u prvim danima nove godine sprovodi ovu anketu, petu od 2004.

“Anketa će se sprovoditi tokom 2020. godine, počevši od 1. januara, na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstva, od kojih je 5.500 u Federaciji BiH, 3.250 u Republici Srpskoj i 1.200 u Brčko distriktu”, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Kako dodaju, glavni cilj i svrha ankete je da se dobiju podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

“Oko 70 anketara, koje su akreditovale statističke institucije, prikupljaće podatke o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva, kao i podatke o karakteristikama stanovanja”, pojašnjavaju iz Agencije za statistiku BiH.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima sprovode se svakih četiri ili pet godina, a zadnja je bila 2015.

DOMAĆINSTVA KOJA ĆE BITI ANKETIRANA

  • 5.500 u Federaciji BiH
  • 3.250 u Republici Srpskoj
  • 1.200 u Brčko distriktu