Od nove školske godine, nove pogodnosti za sve koji se upišu na Evropski Univerzitet Kallos

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Jedan od najbitnijih koraka svakog učenika koji završava Srednju školu jeste odabir daljeg školovanja, odnosno odabir onoga čime će se čovjek baviti cijelog svog života. S toga svaki srednjoškolac slijedeći svoje snove, pažljivo razmišlja, bira i sagledava sve moguće opcije pri upisu fakulteta. Postati svoj idol u poslu koji ćete raditi, i biti ono što zaista volite i želite želja je svih. S toga je izabrati pravu obrazovnu ustanovu jako bitan korak, a upravo je Evropski Univerzitet Kallos korak do ostvarenja svih dječijih snova. A do samog ostvarenja svojih snova su i mlade učenice Srednje hemijske škole iz Tuzle, Sabina i Zerina.

“Naravno da bih voljela da upišem ovaj fakultet jer smatram da je zaista interesantan i zaista je širok spektar svega onog što nudi ovaj fakultet” – kazala je Sabina Bratovčić, učenica JU Srednja hemijska škola Tuzla.


“Moje ambicije su da upišem Medicinski fakultet, ali sam došla da vidim šta sve nudi ovaj fakultet i kakvi su uslovi na njemu” – istakla je Zerina Salihović, učenica JU Srednja hemijska škola Tuzla.

A uslovi koje nudi Evropski Univerzitet Kallos, zaista su raznovrsne, prihvatljive i dostupne svima. 30 savremeno opremljenih učionica, dvije laboratorije, kabinet za informatiku, kabinet za geodeziju, profesionalni stručnjaci iz različitih oblasti, kao i opremljena biblioteka, samo su neke od mogućnosti koje garantuju studentima kvalitetan izvor znanja. U okviru Univerziteta nalazi se sedam fakulteta, a na studijima se izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke, ali i zdravstvene i medicinske nauke. Od nove školske godine dostupne su nove mogućnosti za studente.


“U ovoj školskoj godini između ostalog omogućavamo đacima koji su djeca šehida i palih boraca da se upišu na prvu godinu potpuno besplatno, a osim toga na Medicinskom i na Fakultetu stomatologije omogućavamo upis po cijeni 50% nižoj, što znači da bi medicina bila 5000 KM, a stomatologija 3.500 KM, što bi omogućilo većem broju učenika da se upišu” – rekla je prof.dr. Jasminka Sadadinović, dekan Tehničkog fakulteta na Evropskom Univerzitetu Kallos.

Kako postoje pogodnosti za studente koji se tek upisuju, tako od nove školske godine postoje i nove mogućnosti za učenike koji upisuju Srednju školu. Evropski Univerzitet Kallos u saradnji sa Srednjom hemijskom školom otvorit će novi smjer, prvi i jedinstven na Balkanu.

“Spremamo novi smjer – forenzički tehničar, do sada ni jedna Srednja škola na Balkanu nije obrazovala taj profil, pošto Univerzitet Kallos ima i taj odsjek, zajedničkom saradnjom, do početka sljedeće školske godine, pokrenut ćemo taj smjer uz pomoć kolega sa Kallosa, stručnu pomoć, kako u izradi nastavnog plana i programa tako i na samom izvođenju nastave. Na Univerzitetu Kallos prisutan je veliki broj laboratorija koji su nama na raspolaganju” – kazao je Arif Švraka, direktor JU Srednja hemijska škola Tuzla.

Dani otvorenih vrata na Evropskom Univerzitetu Kallos održat će se 11 aprila od 13 sati. Ali pored toga bitno je napomenuti da su vrata Evropskog Univerziteta Kallos otvorena svaki dan, za sve, i da su sve informacije dostupne svima u bilo koje vrijeme.