Od prijemnog ispita za upis na fakultet neće se odustati

Od prijemnog ispita za upis na fakultet neće se odustati

Autor: -
4499

Senat Univerziteta u Tuzli dostavio je prijedlog Vladi TK za upis studenata u akademsku 2015./2016. godinu. Predloženi broj studenata koji se planira upisati na fakultete otprilike je isti kao i prethodnih godina i iznosi od 2.500 do 3.000 studenata.

Mi planiramo da upis odnosno prijemni ispit bude do 10. jula, da imamo jedno sedam dana za prijavu studenata. Većina studenata koji upisuju su sa područja TK i ne očekujemo neku veliku oscilaciju u odnosu na prethodne godine.“, istakao je Enver Halilović rektor Univerziteta u Tuzli.

Kao i prehodnih godina prilikom upisa na fakultet važiće isti kriterij, te će se gledati uspjeh koji su kandidati postigli tokom srednjeg obrazovanja, ocjene iz predmeta koji su karakteristični za pojedine fakultete i prijemni ispit, od kojeg se ni ove godine neće odustati.

„ Vjerujem da ćemo taj kriterij koji ipak daje kvalitet univerzitetu i jedan međunarodni renom zadržati i dalje.“, navodi rektor Halilović.

Iako za narednu akademsku godinu nije planirano uvođenje novih studijskih programa, rektor Halilović ističe da će najvjerovatnije doći do redizajniranja određenih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta. Novina je uvođenje studentske prakse koja je ključni momenat u obrazovanju.

„ Studentska praksa će biti obavezna, u zavisnosti od prirode studija ona može biti različite dužine trajanja od fakulteta do fakulteta, ali svakako mora biti značajna za razvijanje vještina budućih diplomanata na Univerzitetu.“, pojašnjava rektor.

Ono što će se u narednom periodu nastojati promijeniti kada je riječ o studiranju na javnom univerizitetu svakako je fleksibilnost i ostavljanje prostora koji će biti iskorišten za uvođenje dodatnih promjena koje će doprinjeti razvijanju akademske zajednice.