Odbijena je Karadžićeva žalba na dužinu kazne

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Obzirom na učešće u više udruženih zločinačkih poduhvata, Žalbeno vijeće potcjenjuje težinu njegovih zločina i njegovo učešće u njima. Prema sudiji, ovi zločini su neviđenih razmjera i brutalnosti.

Apelacio vijeće je navelo da je 40 godina neadekvatna presuda. Posebno kada se ima u vidu s drugim presudama u Haagu. Vijeće smatra da je kazna od 40 godina neadekvatna, kada se njegova kazna poredi sa osuđenicima koji su dobili doživotne kazne zatvora.

Žalbeno vijeće je očigledno zaključilo da samo kršenje prava na odbranu optuženog, kao i tvrdnje o pogrešnoj odmjerenoj kazni optuženog nisu dovoljne za smanjenje kazne.

(RTV Slon/BIRN)