Karadžić nije kriv za genocid u sedam bh. opština

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Žalbeno vijeće, uz izuzeto mišljenje sudije Den Prade, stava je da tužioci nisu pokazali da je donesena greška pri zaključku da Karadžić nije kriv za genocid 1992.godine. 

Ovo je u principu očekivana odluka, koja se tiče tzv. genocida u opštinama, jer je istu odluku donijelo Žalbeno vijeće i donoseći međupresudu po pravilu 98bis. Ovaj isti žalbeni navod je iznošen i dalje se iznosi i u predmetu Mladić.

Žalbeno vijeće nije uvjereno da je tužilaštvo ponudilo dokaze da je genocidna namjera dokazana na osnovu kontakata koje je Karadžić imao sa ljudima na terenu.

Ostatak presude je potvrđen.

 

 

Izvor: RTV Slon/Birn