Odgovorite odgovorno: Koliku štetu građani BiH trpe zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog velike količine novca koji se na godišnjem nivou troši za nabavke dobara i usluga u okviru javnih projekata, oblast javnih nabavki je naročito podložna korupciji. Korupcija u javnim nabavkama poskupljuje vrijednost javnih ugovora i do 50%. Prema podacima nevladinih organizacija koje već tri godine prate procese javne nabavke u BiH u više od 10.000 posmatranih postupaka, vrijednih 1,8 milijardi eura i dalje su prisutni netransparentnost, diskriminacija učesnika i neekonomičnost, ali i sumnja na kršenje Zakona o javnim nabavkama. Kažu da bez dodatnih izmjena tog Zakona resorna Agencija nije u mogućnosti da podnosi krivične prijave. Koliku štetu građani Bosne i Hercegovine trpe zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama? Može li se stati u kraj koruptivnim radnjama – pitanja su na koje tražimo odgovore u serijalu tv debata „Odgovorite odgovorno“.