Odluka o smjeni Dževada Kormana nije politička

Sulejman Brkić, foto: Tuzlanski.ba
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Dževad Korman od danas više nije direktor Uprave policije MUP-a TK. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se Dževad Korman smjenjuje sa radnog mjesta direktora Uprave policije jer je njegov rad za period od 01.12.2018. godine do 30.11.2019. godine ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“. Podsjećamo da je Vlada TK donijela Odluku kojom je prihvaćen prijedlog ministra Sulejmana Brkića i pokrenut postupak smjene direktora Uprave policije te je zatražena saglasnost i od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog Kantona za konačnu odluku. Nezavisni Odbor je Vladi Tuzlanskog kantona jučer dostavio i dao saglasnost o smjeni Dževada Kormana.

„Odluka se zasniva na odredbama iz člana 46 i 47 Zakona o unutrašnjim poslovima, odluka je konačna. U članu 46 Zakona precizirani su razlozi za smjenu, jedan od razloga je nezadovoljavajuća ocjena za protekli period. Obzirom da je odluka o ocjeni bila konačna, ministar unutrašnjih poslova je pokrenuo smjenu direktora policije, član 47 je propisao da se pribavi saglasnost Nezavisnog odbora, pribavljena je saglasnost i odluka za smjenu je konačna.“, rekao je Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Načelnik Sektora uniformisane policije bit će u narednom razdoblju v.d. direktora Uprave policije. Sve je urađeno u skladu sa zakonom i direktor Uprave policije ima apsolutnu podršku ministra i Vlade u svakom pravnom lijeku koji poduzme – izjavio je ministar unutrašnjih poslova TK Sulejman Brkić.