Odobrene izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na drugoj vanrednoj sjednici odobrio je izmjene i dopune Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, koje je predložila Vlada FBiH.

Novopredloženo rješenje je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak finansijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.

Da bi izmjene i dopune stupile na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.