Održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Danas (05.09.2019.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK, održan je radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP-a TK i glavnih inspektora. Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2019.godine, kao i druga aktuelna sigurnosna pitanja, s akcentom na unapređenje stanja sigurnosti u saobraćaju i poduzimanje adekvatnih mjera u vezi sa problematikom migranata.

Na sastanku su doneseni zaključci i smjernice budućeg zajedničkog djelovanja iz domena rada Uprave policije MUP-a TK, te prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti.