Održan sastanak Mreže za javne finansije Saveza općina i gradova

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Mostaru je u utorak održan osnivački sastanak Mreže za javne finansije Saveza općina i gradova FBiH (SOGFBiH) na kojem je učestvovalo četrdeset predstavnika jedinica lokalne samouprave koji su tom prilikom potpisali i Deklaraciju o osnivanju spomenute mreže.

Meža za javne finansije Saveza općina i gradova FBiH predstavljat će konzultacijsko i savjetodavno tijelo u okviru Saveza općina i gradova FBiH i zajedničku platformu pomoćnika načelnika/gradonačelnika za finansije, pri čemu će glavna svrha Mreže biti jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih finansija općina i gradova u Federaciji BiH i jačanje saradnje i koordinacije pomoćnika načelnika/ gradonačelnika za finansije.

U okviru Mreže bit će obrađivane teme vezane za stanje i probleme općinskih/gradskih finansija i iznalaženje zadovoljavajućih rješenja za pojedinačne i zajedničke probleme u segmentu općinskih/gradskih finansija (kao što su raspodjela prihoda od izravnih i neizravnih poreza jedinicama lokalne samouprave, pitanje taksi i naknada, eventualno donošenje Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave…), te definiranje sugestija jedinica lokalne samouprave, koje će biti upućivane višim nivoima vlasti (kantonalnoj i federalnoj), s ciljem usklađivanja zakonodavstva u oblasti javnih finansija s prijedlozima jedinica lokalne samouprave.

Direktorica SOGFiH Vesna Travljanin podsjetila je kako u skandinavskima i drugim demokratskim zemljama čak 90 posto budžeta ide na lokalnu razinu, dok je to u BiH obrnuto.

(RTVSlon/Fena)