Održan seminar za nastavnike matematike u TK

     

Pedagoški zavod i Udruženje matematičara Tuzlanskog kantona danas su organizovali seminar za nastavnike matematike osnovnih, srednjih škola i fakulteta u kantonu.

Seminar za nastavnike matematike bio je prilika za razmjenu iskustava u ovoj oblasti, odnosno raspravu o načinu i ishodima učenja kod učenika. Učesnici su svjesni da se određena pravila i situacije ne mogu mijenjati od škole do škole, ali se mogu rješavati sistemski. Na seminaru su razrađene teme poput rezultata mjerenja ishoda učenja na primjeru PISA testiranja, te u kojoj mjeri znanje učenika iz matematike prati potrebe na višem nivou obrazovanja. I ovom prilikom istaknuti su uspjesi matematičara iz TK na međunarodnim olimpijadama.

”Jako je puno onih koji su sa ovog kantona uzeli ta srebra i bronze. Tako da što se tiče elitne matematike mi možemo biti zadovoljni, ali se trudimo da napravimo kompletnu nastavu kvalitetnijom, ne samo one koji su elitni nego i za one koji treba sutra da budu inženjeri, profesori, da to zaista bude na nekom nivou”, kaže dr.sc. Enes Duvnjaković, predsjednik Udruženja matematičara TK.

Organizatori seminara naveli su i ovom prilikom da je obrazovanje zapravo interes šire društvene zajednice, pa je potrebno uključivanje svih u obrazovni sistem.

”Smatramo da su seminari jedan od najbitnijih karika u jačanju i reformi obrazovanja u TK i šire. Na sceni su promjene paradigme obrazovanja, sa fokusa sa nastavnih sadržaja na ono što djeca treba da nauče, na ishode učenja koji su trodijelni, koji idu u znanje, primjenu znanja i rješavanje složenijih problema”, rekao je Hariz Agić iz Pedagoškog zavoda TK.

Sa seminara je poručeno da ubuduće žele imati znanje koje je upotrebljivo, konkuretno na tržištu, odnosno da od intertnih učenika načine sve učenike poduzetnima. Žele također poslati poruku učenicima da matematika nije samo računanje, već da se njome mogu rješavati određeni problemi.