Održana rasprava i stručni skup o sigurnosti i zaštiti od požara

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Tuzli je danas organizovan stručni skup o starim propisima i novim standardima s fokusom na sigurnost i zaštitu od požara i eksplozije u električnim instalacijama i rudarstvu. Bila je ovo prilika da se razmatraju pitanja za direktne izvore opasnosti za požar i eksploziju. Na stručnom skupu se moglo čuti da su sadašnji bh. propisi prepisani iz Jugoslavije, te smo mi jedina zemlja u regionu koja nije uskladila regulativu sa EU standardima.

”Njih treba jednostavno ažurirati, prozvati nove standarde, jer propis u sebi ima spisak standarda koje ne razrađuje detaljno, a u međuvremenu su se promijenile dvije – tri generacije tih standarda. Tehnološki napredak je promijenio puno stvari, principi propisa ostaju isti, jer u elektrotehnici i rudarstvu se decenijama znaju principi, ali detalje valja rješavati tim standardima i odredbama propisa” – istakao je Rafo Jozić, predsjednik Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine – Atex.

Skup je okupio elektroinženjere iz industrije, rudarstva i uslužnih firmi, inspektore i članove udruženja zaštite na radu. Situacija u rudnicima je danas dosta povoljnija u odnosu na 90-te godine, potvrdio je na skupu glavni federalni rudarski inspektor. Kazao je da sve jame rudnika imaju protiveksplozivnu zaštitu, te je smanjen broj eksplozija i povrijeđenih osoba u posljednje vrijeme.

”Ekplozije metana i opasne ugljene prašine u novije vrijeme nismo imali i to se odražava na način da su povrede koje su bile smrtne prirode individualnog karaktera i to se dešavalo, ako govorimo o 2019. godini imali smo dva pojedinačna smrtna slučaja u RMU Breza na transportnom sredstvu rada, ali nije u vezi sa opasnostima koje su kolektivnog karaktera. Što znači da sa pravilnim korištenjem sredstava rada, opreme za rad, dobrom educiranošću kadrova, može se dosta unaprijediti zaštita na radu” – naglasio je Ferid Osmanović, glavni federalni rudarski inspektor.