18 C
Tuzla
19.08.2022.

Održana rektorska konferencija Asocijacije rektora privatnih univerziteta, traže ista prava studenata privatnih i državnih fakulteta

Jedan od ključnih faktora za razvoj čovjeka i njegove ličnosti svakako je obrazovanje, a da bi proces obrazovanja bio što bolji potrebno je stvoriti kvalitetne i adekvatne uslove za to. Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou jer se ne uklapa u sve potrebe tržišta rada, što stvara dodatni problem bh. društvu u cjelini. Demografska situacija u Bosni i Hercegovini, regulatorni okvir te model finansiranja visokog obrazovanja bile su ključne teme rektorske sjednice Asocijacije rektora privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Prema podacima koji su izneseni, u posljednjih deset godina broj upisanih u visokoškolske ustanove smanjen je za jednu trećinu, i nastavlja u tom pravcu.

Perspektiva visokog obrazovanja u BiH je obeshrabrujuća, zbog toga što sam po sebi demografski faktor predstavlja izuzetno ograničenje za razvoj budući da djeluje negativno na broj upisanih. Radi se o tome da imamo negativan prirodni priraštaj, da je mortalitet veći od nataliteta, da je broj sklopljenih brakova manji od broja razvedenih brakova i da je odliv mladih ljudi intenzivan da smanjuje broj onih koji upisuju fakultete”, kazao je Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije rektora privatnih sveučilišta.

Regulatorni okvir koji determiniše poziciju visokoškolskih ustanova ima ograničavajuće djelovanje. Tako naprimjer, ne važe ista pravila u dva entiteta ili Distriktu za ove ustanove. Primarni cilj Asocijacije rektora privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini jeste akreditovanje privatnih univerziteta, a kako ističe predsjednik Asocijacije, još jedan od problema jeste što još uvijek postoje visokoškolske ustanove koje su čak i članice Asocijacije koje nisu do kraja privele proces akreditovanja.

”A imamo zaista veliki problem sa akreditacijom studijskih programa, jer još uvijek nema modela za rješenje akreditacije studijskih programa jer je zakon o visokom obrazovanju na nivou BiH sasvim drugačije to postavio”, dodaje Puljić.

Iako je nakon otvaranja 2015. godine Evropski univerzitet Kallos u Tuzli imao početnu akreditaciju, tri godine poslije nakon isteka institucionalnog roka, ponovo je podnešen zahtjev za akreditaciju, a sam proces dobijanja akreditacije još traje. Međutim, na današnjoj rektorskoj konferenciji naglašeno je da je taj proces pri kraju, te da će Kallos u skorije vrijeme biti jedan od institucionalno akreditovanih univerziteta.

Bila nam je Komisija, ali kasnila je sa izvještajem. Preliminarni izvještaj pokazao je da su četiri člana potpisala, ostao je samo predsjednik, nisu imali primjedbi, što znači da bi ubrzo trebali dobiti taj dio”, naglasio je prof. dr. Kemal Brkić, rektor Evropskog univerziteta ”Kallos” Tuzla.

”Akreditacija Institucije Kallosa došla je do kraja, došao je izvještaj Komisije eksperata, osim što jedna članica komisije nije potpisala sve je to završeno. Kolega Stanković mi je rekao da nemaju prigovora na Izvještaj, te da se čeka na taj potpis i da Agencija da out ovoj obrazovnoj vlasti kantona Tuzla i da konačno i naš Kallos dobije rješenje o akreditaciji”, dodaje Mirko.

Kako bi se smanjila diskriminacija između studenata državnih i privatnih fakulteta Asocijacija rektora privatnih univerziteta pokrenula je pitanje vaučerizacije visokog obrazovanja, odnosno da se studentima koji žele upisati visoke škole i fakultete daju vaučere koje bi im olakšali izbor šta žele da upišu i da taj vaučer bude faktura budžetima obrazovnih vlasti da isplate to studentima.

Vaučerizacija bi išla u korist studenata a ne u korist institucije, jer nama je u interesu da studenti imaju finansijsku potporu koja im olakšava situaciju kao i njihovim roditeljima, odnosno starateljima”, kazao je predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta.

Velika je razlika između državnih i privatnih fakulteta. Mi povremeno održavamo sastanak sa članovima Vlade da se to izjednači. Internacionalni Univerzitet finansira talentovane studente, dok država odlične studente na javnim univerzitetima, tražimo izjednačavanje određenih prava”, naveo je Rajko Kasagić, rektor Internacionalnog univerziteta Travnik

Jedan od značajnih faktora za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jeste ekologija, te iako u našoj državi postoji privatni Ekološki fakultet, društveno političke zajednice ne zapošljavaju stručne studente koji završavaju taj fakultet, nego se više opredjeljuju za druge struke poput pravne ili ekonomske, istaknuto je na rektorskoj sjednici.

POSLJEDNJE DODANO