20 C
Tuzla
04.07.2022.

Održane javne konsultacije za sportske organizacije

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tulanskog kantona održalo je javne konsultacije za sportske organizacije koje planiraju aplicirati na Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu. Primarni cilj javnih konsultacija jeste obuka sportskih organizacija o načinu prikupljanja svih podataka, informacija, dokumentacije i načinu kako da popunjavaju aplikacijske obrasce kada se prijavljuju na javni poziv

Stručne konsultacije održala je pomoćnica ministra za sport i mlade Lejla Elezović, a prisustvovali su im predstavnici sportskih organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona. Konsultacije će dodatno pomoći aplikantima na javni poziv da razumiju koje sve uslove je potrebno ispuniti da bi dobili zahtijevana sredstva, a samim time i pokušati omogućiti što većem broju njih da ostvare uslove za dodjelu sredstava.

Sredstva koja će se izdvojiti za realizaciju projekata/programa sportskih organizacija po ovom javnom pozivu iznose 869.000 KM. Dodjeljuju se za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:

sufinansiranje vrhunskog sporta, kvalitetnog sporta, omladinskih uzrasnih kategorija, sporta lica sa invaliditetom, projekata sport za sve, organizacija sportskih manifestacija, obavljanja sportske djelatnosti granskih sportskih saveza Kantona i pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.

POSLJEDNJE DODANO