Održano predavanje o programu „ERASMUS+“ na Visokoj školi FINra Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra ima potpisane sporazume o međunarodnoj saradnji sa nekoliko prestižnih visokoškolskih ustanova iz regiona. Među njima je i Veleučilište iz Slavnoskog Broda koje je nastavnom kadru ali i studentima Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održalo prigodno predavanje o Erasmus plus programu. Program ERASMUS+ nudi mogućnosti razmjene studenata i organizaciju različitih profila, pomažući im da dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim državama.


“Predstavnici veleučilišta iz Slavonskog Broda su involvirani u projekat Erasmus plus niz godina i evo na temelju tog sporazuma od prošle godine danas čemo imati predavanje za naše studente gdje će im iz prve ruke biti prezentiran na koji način funkcionira Erasmus plus program, ta mobilnost studenata i nastavnog osoblja u koiji FINra treba da krene u ovoj akademskoj godini” – kazao je doc. dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Veleučilište iz Slavonskog Broda prošle godine prvi put je učestvovalo na Sajmu obrazovanja u Tuzli, gdje su ostvarili saradnju sa Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra.

“Na temelju prošlogodišnjeg iskustva potpisali smo okvirni sporazum o saradnji našeg Veleučilišta i FINre i sad je na nama da to konzumiramo i ostvarujemo. Širok je spektar mogućnosti te saradnje, a za ovu priliku smo iskoristili mogućnost Erasmus programa, mobilnosti svih nastavnika i studenata i jedan oblik saradnje što ćeemo održati jedno informativno predavanje o Erasmusu kao obliku mobilnosti” – istakao je Hrvoje Sivrić, prodekan za razvoj i stručni rad na Veleučilištu u Slavnoskom Brodu.

Program ERASMUS + podupire profesionalni razvoj kako studenata tako i nastavnog osoblja čime se otvaraju brojna vrata mnogim budućim projektima.


“Studentima želimo prenijeti poruku da je svaka saradnja mobilnosti i da ono što će steći na Erasmusu je zapravo jedno veliko iskustvo u životu i velika referenca u njihovim životopisima za budućnost” – kazala je Ivona Blažević, viši predavač i Erasmus koordinator na Veleučilištu u Slavnosnkom Brodu.

Ovo je samo jedan od zajedničkih projekata Visoke škole za računovodstvo i finansije FINra i Veleučilišta u Slavonskom Brodu, koji za cilj ima unaprjeđenje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Tu su svakako i drugi projekti koji se tiču visokog obrazovanja ali i svih drugih nastavnih procesa.