Okruli sto o temi „Vizija mladih o budućnosti BiH“ danas u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Danas će biti održan okrugli sto o temi „Vizija mladih o budućnosti BiH“ sa početkom u 17 sati u hotelu Mellain u Tuzli.

Okrugli sto se održava sa ciljem diskusije o dokumentu „Vizija mladih o budućnosti BiH“ na čijem kreiranju trenutno rade 24 mlade osobe iz svih dijelova BiH, koje čine grupu Youth Vision koja djeluje u sklopu projekta: “Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija”.

Projekat je posvećen kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim narativima konflikta u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etno-nacionalističke retorike.

Mladi političari i studenti, članovi Youth Vision grupe rade na identifikovanju zajedničkih prioriteta mladih i kreiranju adekvatnih mjera i strategija njihovog rješavanja, te zajedno sa mladim u lokalnim zajednicama žele da kroz dokument Vizija mladih za budućnost BiH lobiraju kod zvaničnika BiH za promjene.