Ombudsmani BiH – Pravo na privatnost, nikad toliko značajno i aktualno

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ombudsmani Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović, Jasminka Džumhur i Nives Jukić pozivaju građane da se informiraju o svojim pravima i obavezama u oblasti zaštite vlastitih ličnih podataka, da bi stekli saznanja o jednom od osnovnih ljudskih prava – prava na privatnost.

U saopćenju za javnost u povodu Evropskog dana zaštite ličnih podataka (28. januara), Ombudsmani su mišljenja da ‘to pravo, nikad kao danas u eri globalizacije i tehnološkog napretka, nije bilo toliko značajno i aktuelno (stoga i podložno zloupotrebama) budući da su naši lični podaci svugdje – na radnom mjestu, u dodiru s javnim vlastima, u oblasti zdravstva, pri nabavci dobara i usluga, na internetu, u školi…..’

– Imajući u vidu da su pitanja zaštite privatnosti prisutna u svakom aspektu života pojedinaca, ombudsmani posebno ukazuju na važnost osiguranja balansa između privatnosti i bezbjednosti, podržavajući slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka – navodi u saopćenju za javnost Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercgovine.

Evropski dan zaštite ličnih podataka (28. januar) u svijetu je poznat i kao ‘Dan privatnosti’. Ombudsmani ‘podsjećaju da se ovim ujedno obilježava i godišnjica potpisivanja Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Savjeta Evrope, koja je već više od 30 godina temelj zaštite ličnih podataka u Evropi ali i šire’.