Ombudsmeni BiH: Efikasnije djelovati na prevenciji nasilja nad ženama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nasilje nad ženama i djevojčicama počinje uzimati pandemijske razmjere, a odvija se u javnim i privatnim prostorima bilo kod kuće, na ulicama, u državama i njihovim institucijama, u miru ili u ratu, upozoravaju Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

– Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koristi 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da podigne svijest i ukaže na važnost sprečavanja pojave, odnosno prevenciju i uklanjanje posljedica nasilja nad ženama i djevojčicama – navodi se u saopćenju Ombudsmena.

Ističu kako se u procesu zaštite žena i djevojčica od nasilja, primarnu ulogu imaju adekvatno zakonodavstvo, osposobljeni organi za efikasno djelovanje, te usvojene procedure postupanja nadležnih organa.

– Donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i to: Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske (2005), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (2005) i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikta BiH (2018), kao lex specialis-a, uz Zakon o ravnopravnosti polova (2003) i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH (2009), stvorene su pravne pretpostavke za efikasnije procesuiranje nasilja nad ženama i zaštitu žrtava – napominju iz Institucije ombudsmena.

Uprkos tome, kako nadalje navode, prijavljeni slučajevi nasilja nad ženama ukazuju da postoje slabosti u sistemu koje se manifestuju kroz neadekvatnu reakciju nadležnih organa kod prijavljivanja nasilja, nedovoljnu i neefikasnu zaštitu žrtava nasilja, te blago kažnjavanje počinilaca nasilja, često i ispod zakonom utvrđenog minimuma.

– Nesumnjivo je da postoji potreba efikasnijeg djelovanja svih subjekata uključenih u sprečavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama, te svakako obezbjeđenje implementacije obaveza utvrđenih domaćim ustavima i zakonima, kao i Istanbulskom konvencijom i EU Direktivom o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava kaznenih djela iz 2012. godine – poručili su Ombudsmeni BiH.