15 C
Tuzla
22.07.2024.

Ombudsmeni BiH: Važno je pružiti veću podršku porodicama s djecom

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrivić, Jasminka Džumhur i Nives Jukić pohvalili su napore Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u cilju donošenja novog Zakona o podršci porodicama sa djecom i uspostavljanja socijalno pravičnijeg i fiskalno funkcionalnijeg sistema zaštite porodice s djecom, sa posebnim naglaskom na izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH.

Ombudsmeni ističu da je izuzetno važno pružiti veću podršku porodicama s djecom, posebno kroz ostvarivanje dva osnovna prava – prava na dječji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. Također, ombudsmeni su mišljenja da bi federalnim zakonom bilo značajno osigurati minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom, dok bi dodatna i izvedena prava u cijelosti bila data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Smatraju potrebnim uspostaviti moderan sistem socijalne zaštite usklađen sa mogućnostima društva, zasnovan na ljudskim pravima i jednakim mogućnostima, te ističu da bi Zakon o podršci porodicama sa djecom sasvim sigurno unaprijedio postojeće stanje, saopćeno je iz institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ombudsmeni podsjećaju i na Specijalni izvještaj o stanju zaštite majke i materinstva na području Federacije BiH, a koji sadrži pregled stanja materinske zaštite, speficifično finansijskog aspekta porodiljskih naknada, sa preporukama o optimalnom rješenju i preporukama za moguća rješenja finansiranja porodiljskih naknada i dječijeg doplatka.

Vezane vijesti

TUZLA