Omogućen dodatni upis za 10 studenata radiološke tehnologije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK donijela je Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnog broja od 10 studenata u statusu studenata koji se sami finansiranju a koji su u drugom upisnom roku položili prijemni ispit za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija na Medicinskom fakultetu, Odsjek zdravstvenih studija, usmjerenje Radiološke tehnologije.