26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Omogućen upis dodatnog broja studenata na Univerzitet u Tuzli

Vlada TK je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli čime je omogućen upis dodatnog broja studenata u statusustudenata koji se sami finansiranju, a koji su se prijavili na prvi upisni rok, te su prema Konačni rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranogprvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2020/21. godini.

Ovo znači da će na Fakultet Elektrotehnike biti omogućen upis dodatnih 20 studenata, koliko i na Farmaceutski fakultet. Na Medicinskom fakultetu – Odsjek zdravstvenih studija, studijski program fizioterapije omogućen je upis dodatnih 28 studenata, na studijski program medicinsko laboratorijske dijagnostike 7 studenata, studijski program radiološke tehnologije 3 studenta i na Pravnom fakultetu 17 studenata.

Vezane vijesti

TUZLA