Omogućeno obavljanje volonterskog staža za boračku populaciju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo za boračka pitanja i Služba za zapošljavanje TK potpisali su Sporazum o realizaciji 8. Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

Resorno kantonalno ministarstvo završilo je proceduru i objavilo liste kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa boraca i članova njihovih porodica. Na javni poziv, prijavilo se 86 kandidata, a njih 77 ispunilo je kriterije poziva i imat će mogućnost obavljati volonterski staž kod poslodavaca u ovom kantonu. U poređenju sa prethodnim godinama, to je najmanji broj prijavljenih, zbog čega će Ministarstvo objaviti novi Javni poziv.

”Budžetska sredstva su obezbijeđena iz Programa za dopunska prava boraca i njihovih porodica i za 2019. godinu su predviđena u iznosu od 550 hiljada KM. S obzirom na realtivno mali odziv kandidata, ovo Ministarstvo će vjerovatno već od ponedjeljka ići na raspisivanje još jednog konkursa”, navodi Elvir Mujkanović, ministar za boračka pitanja TK.

Nakon toga će, polovinom augusta, Služba za zapošljavanje TK raspisati poziv poslodavcima koji će moći aplicirati za prijem volontera iz boračke populacije.

”Naši poslodavci imat će pravo da se jave na ovaj poziv. Naknade koje pripadaju našim volonterima iznose oko 250 KM, u bruto iznosu negdje 332 KM jer tome pripadaju i određeni porezi i doprinosi”, kaže direktor Službe Senad Muhamedbegović.

Po iskustvima iz ranijih godina, nakon uspješno završenog volonterskog staža, odnosno stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, dobar dio mladih ljudi ostaje u radnom odnosu kod tog poslodavca.

”Do sad, po našoj statistici, odnosno analizi, ostane negdje oko 60 posto u radnom odnosu. Mi smo zadovoljni, ministar će biti upoznat o daljim koracima šta i kako ćemo ovo uraditi”, ističe on.

Kada su u pitanju prijave članova boračke populacije, na listi su uglavnom osobe sa završenim fakultetom društvenog smjera, a mali je broj sa fakulteta tehničkih nauka. Kandidati koji su prošli na prvom javnom pozivu i oni koji će ispuniti uslove na ponovljenom javnom pozivu za obavljanje volonterskog staža imat će priliku izabrati poslodavca kod kojeg mogu i žele steći najkvalitetnije stručno osposobljavanje. Kandidate, koji ne pronađu adekvatnog poslodavca, rasporedit će zajednička komisija kod poslodavaca na području kantona u zavisnosti od potražnje, napominju iz Ministarstva.