12.8 C
Tuzla
09.06.2023.

Općina Banovići domaćin prvog sastanka u FBiH Vijeća za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja

Bosna i Hercegovina se još prije sedam godina obavezala da će kao članica Ujedinjenih nacija provoditi Agendu 2030 koja obuhvata 17 ciljeva i 169 podciljeva društvenog i ekonomskog održivog razvoja.

U aprilu prethodne godine odlukom vlasti Bosne i Hercegovine usvojen je i Okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja, a za provođenje tog dokumenta formirano je i Vijeće za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja u našoj državi, koje je pokrenulo niz aktivnosti na promociji značaja Agende 2030, te svih benefita koje od toga imaju.

Da na licu mjesta sa lokalnim zajednicama vidimo o njihovim potrebama, o onome kakvo je stanje u općinama što se tiče implementacije ciljeva, snimanja situacije na terenu, šta sve treba uraditi da bi se ciljevi dostigli, jer bez implementacije ciljeva na lokalnom nivou, nemoguće je pričati o globalnom nivou”, kazao je Miloš Prica, predsjedavajući Vijeća za praćenje SDG u BiH.

Okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini daje analizu trenutnih socio-ekonomskih trendova, kao i pregled stanja ljudskih prava. Također, nudi i pokretanje razvoja u tri oblasti i to društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine.

Kada je u pitanju implementacija održivih ciljeva, grad Bijeljina je lider u cijeloj Bosni i Hercegovini, a u narednih godinu dana Vijeće za praćenje implementacije tih ciljeva, posjetit će sve općine i gradove u oba entiteta Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt.

I da na taj način vidimo i sagledamo stanje, ali da to ne bude jedan dolazak, nego da imamo praćenje čitavo vrijeme i da naredne godine obiđemo sve općine i da pratimo kako proces ide. Mi ćemo iduće godine u julu predstaviti naš drugi izvještaj u New Yorku i on će sadržati i sve ono što se radi na lokalnim zajednicama”, dodaje Prica.

Jedna od aktivnosti koje Vijeće provodi s ciljem praćenja implementacije održivog razvoja jeste i održavanje pojedinačnih sastanaka sa općinama i gradovima. Prvi sastanak održan je u martu u Bijeljini, a danas je u općini Banovići održan drugi sastanak, ali prvi u Federaciji, gdje su Banovići bili domaćin za sedam općina i gradova sa područja Tuzlanskog kantona.

Svakako da je vrlo važno da su Banovići domaćini ovog radnog sastanka. Ovo je svakako prilika da mi kao lokalna zajednica vidimo gdje smo. Hvala na povjerenju koje su ukazali organizatori današnje konferencije, nije to slučajno, obzirom da je Općina Banovići kroz lokalnu strategiju realizovala oko 70 posto ovih ciljeva koji su postavljeni kroz Agendu 2030”, rekao je Bego Gutić, načelnik općine Banovići.

Općina Banovići jedna je od zajednica koju su predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja, odnosno članovi Vijeća za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja posjetili početkom maja kako bi se bolje upoznali sa samim značajem Agende 2030, te obavezama i benefitima koje ona donosi za lokalne zajednice.

Moram reći da smo na neki način kada je Federacija u pitanju, da pošaljemo simboličnu poruku a to je da ove sastanke održavamo u lokalnim zajednicama koje na neki način će biti pogođene i čiji će ciljevi održivog razvoja u narednih 20 do 30 godina uticati na lokalne zajednice, a jedna od njih je Općina Banovići koja na neki način zavisi od rudarstva i rudnika koji zapošljava veliki broj ljudi”, istakao je Nijaz Avdukić, predstavnik FBiH u Vijeću za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja.

Tačno je da ciljevi održivog razvoja su globalna stvar koju moramo raditi, ali moraju se primjenjivati isključivo na lokalnom nivou”, kazao je Jago Salmon, predstavnik UN-a.

Ciljevi održivog razvoja koji su usvojeni 2015. godine u UN-u idu ka globalnom napretku i razvoju cijelog svijeta. Okvir za implementaciju ciljeva usmjeren je ka tri pravca i to ka dobroj upravi i upravljanju javnim sektorom, pametnom rastu i društvu jednakih mogućnosti. Uzimajući u obzir sve navedeno, indeks razvijenosti prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja iz 2020. godine općinu Banovići pozicionira na 19. mjesto.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!