Općina Banovići prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni Sadnice

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Općina Banovići raspisala je Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.  Predmet prodaje su dvije građevinske pracele namjenjene za izgradnju poslovnih objekata, koje su po Regulacionom planu ”Poslovna zona – Sadnice” upisane u katastarskoj općini Banovići Selo i to: parcela broj: 803/39 ukupne površine 2226 m2 i parcela broj: 803/40 ukupne površine 1843 m2.

Početna prodajna cijena zemljišta za parcelu broj: 803/39 iznosi 25.599 KM, a za parcelu broj: 803/40 je 21.194 KM.

Krajnji rok za prijavu na javno nadmetanje je 20 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, na oglasnoj tabli i web stranici Općine.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Općine Banovići 13. marta 2020. godine sa početkom u 11 sati.