Općina Gračanica: Došlo do izlijevanja rijeke Spreče

Općina Gračanica: Došlo do izlijevanja rijeke Spreče

Objavio: -

Prema izvještaju operativnog centra službe civilne zaštite Gračanica, nivo rijeke Spreče jutros u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac bio je 300 cm uslijed čega je došlo do izlijevanja rijeke Spreče u priobalnom dijelu na području MZ Donja Orahovica i Lohinja i plavljenja oko 10 Ha poljoprivrednog zemljišta.