Općina Kalesija: Upozorenje svim zaposlenicima u javnom i privatnom sektoru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Svi javni i privatni poslovni subjekti na području općine Kalesija koji održavaju proces rada potrebno je da obrate strogu pažnju na sljedeće:

–  Svi dobavljači roba koji dolaze sa drugih općina, kantona, entiteta ili država moraju biti propisno obučeni to jest imati zaštitne rukavice i zaštitnu masku

–   Uposlenici koji primaju robu također moraju imati zaštitnu opremu (rukavice i maske),  izbjegavati kontakt sa dobavljačima to jest održavati  kontakt na minimalno 2 metra

–    Svu robu koja ulazi u skladišta prethodno dezinfikovati

–    Po mogućnosti za sve fakture, otpemnice i ostalo koristiti mailove ili faksove.