Općinski sud Tuzla za godinu dana riješio 70 stečajnih predmeta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Općinski sud Tuzla 2018. godinu završio je sa oko 159 hiljada neriješenih predmeta, od čega je više od 144 hiljade komunalnih predmeta, koji već godinama čine najveći procenat predmeta koji se vode pred ovom pravosudnom institucijom.

Privredno odjeljenje Općinskog suda Tuzla u 2018. godinu ušlo je sa 101 neriješenim stečajnim predmetom, a primljeno je i 66 novih. Aktivnosti sudija rezultirale su rješavanjem 70 predmeta, od kojih su neki stari više od 10 godina.

”U 2018. godini zaključen je stečaj u jednom predmetu koji je započeo 2004. godine, u jednom predmetu koji je stečaj iz 2012. godine, dva stečajna postupka iz 2014. godine, dva iz 2015. i jedan iz 2016. godine”, kaže Biljana Novak, predsjednica Privrednog odjeljenja Općinskog suda Tuzla.

Još uvijek ima stečajnih predmeta koji nisu završeni iako je izvršeno unovčavanje imovine od prodaje preduzeća. To je slučaj sa Livnicom čelika Tuzla, dok su predmeti poput Polihema, Rudarinvesta, Tvornice transportnih uređaja Tuzla, Konjuha Živinice i dalje aktivni jer je unovčen samo dio imovine. Postupak stečaja još se vodi i nad preduzećima Konjuh d.d. Kladanj i Fortuna Gračanica. Imovina nije prodata iako je bilo više pokušaja da se to uradi. Posljednje ročiše u slučaju Fortune održano je krajem januara kada je formiran Odbor povjerilaca, međutim još nema informacija o daljim aktivnostima u ovom slučaju. To ročište održano je van prostorija suda, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, iako su nekadašnji radnici tražili da se održi u Gračanici, kako bi ih većina mogla prisustvovati. Iz Suda navode da je razlog odbijanja tog zahtjeva zapravo nemogućnost osiguranja ročišta koje vrši Sudska policija.

”Nismo dobili zaključak da bi održavanje skupštine izvan ovog područja bilo sigurno i da bi mogli da se ispune svi bezbjednosnosni uslovi”, navodi Novak.

Predsjednik Općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović kaže da kadu su tražili od Sudske policije TK da razmotri mogućnosti za osiguranje dobili su negativan odgovor.

”Izvršene su provjere u BiH, da li je negdje održano ročište van teritorije sjedišta matičnog suda, dobili smo informaciju da nije nigdje. Mi smo htjeli da budemo prvi da zadovoljimo taj dio zaposlenika obzirom da su tad bile prilično negativne informacije o postupanju i radu suda, pa izuzeće stečajnog upravnika se tražilo i sudije”, ističe Tulumović.

Upravo sudije u ovom predmetu su se mijenjale dva odnosno tri puta. Kako navodi predsjednik suda, uvijek su bili objektivni razlozi za promjenu sudije i to ni u kojoj mjeri nije usporilo sudski postupak. Nedostatak sudija i adekvatnog prostora razlozi su za veliki broj predmeta koji čekaju na rješavanje. Prošlu godinu Općinski sud Tuzla završio je sa oko 159 hiljada neriješenih predmeta, od čega je više od 144 hiljade komunalnih predmeta. U te predmete ubrajaju se sve tužbe koje komunalna preduzeća podnose protiv neplatiša. Sudije navode da imaju predmete koji su podneseni zbog duga od 2 KM pa do pet hiljada. Predmeti iznad tog iznosa, automatski prelaze u parnički postupak. Zanimljiv je podatak da je tokom 2018. godine Općinski sud Tuzla u 224 predmeta izrekao kazne zatvora od 107 godina za 231 osobu.

”U 176 predmeta izrečene su uvjetne osude sa utvrđenim kaznama zatvora u ukupnom trajanju od 838 mjeseci odnosno 69,5 godina ili 64,95 procenata, u 48 predmeta osude na kaznu zatvora u trajanju od 444 mjeseca odnosno 37,5 godina ili 35,05 procenata”, novodi Alma Mulabdić, predsjednica Krivičnog odjeljenja Općinskog suda Tuzla.

Tokom prethodne godine 92 predmeta odnosila su se na krivična djela podmićivanja i krivična djela protiv služene i druge odgovorne funkcije. Najveći dio novozaprimljenih predmeta u ovom dijelu odnosi se na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja.