Opskrba lijekova u Federaciji BiH kontinuirana

Opskrba lijekova u Federaciji BiH kontinuirana

Objavio: -

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović poručila je da građani nemaju potrebe brinuti o opskrbi lijekovima, naglasivši da je Zavod prije pojave poduzeo određene mjere, kontaktirao sve svoje dobavljače i zatražio nabavku određenih zaliha lijekova. 

„Danas mogu poručiti svim našim pacijentima da opskrba lijekovima iz nadležnosti federalnog fonda solidarnosti ide kontinuirano i da je ista je kao i prije pojave koronavirusa u BiH. Također smo i u kontaktu sa pacijentima koji su na liječenju u klinikama van države i njihovo liječenje se odvija po protokolu tih klinika“, izjavila je Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.