Organizovan Kamp za mlade Rome i Romkinje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Udruženje Roma ”Euro Rom” Tuzla organizovalo je Kamp za mlade Rome i Romkinje u periodu od 24.09.2021 do 26.09.2021. godine na Jahorini. Na kampu su se okupili mladi Romi i Romkinje koji pohađaju srednje i visoko obrazovanje sa područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.

Tokom dvodnevnog kampa mladi su prisustvovali radionicama o temama: Međuvršnjačko nasilje, Principi rada u NVO sektoru i Mladi na tržištu rada.

Prvi dan radionice cilj je bio upoznati mlade Rome/kinje kako riješiti nasilje mirnim putem, mogućnostima rada u NVO sektoru, dok je drugi dan cilj bio upoznati mlade Rome/kinje sa mogućnostima koje im se pružaju na tržištu rada nakon završene srednje škole, te ih pripremiti za aktivno traženje posla. Mladi Romi/kinje su usvojili osnovne elemente izrade CV-a, osnovne elemente koje mora sadržavati motivaciono pismo, kao i osnove pripreme za intervju za posao.

Generalno, mladi Romi/kinje su jako dobro usvojili konkretne alate vezane za aktivno traženje posla, s tim da će im najviše pomoći biti potrebno tokom identificiranja poslodavaca koji nude poslove za koje se polaznici školuju. Zbog toga su svi dobili upute na koji način se javiti u biro za zapošljavanje nakon školovanja i na koji način iskoristiti usluge traženja posla koje biroi nude putem job clubova i CISO centara.

Pored edukativnog dijela, mladi Romi/kinje su imali i slobodne aktivnosti, te su upoznali nove vršnjake, razmjenili iskustva iz različitih sredina, te sklopili nova poznanstva.

Kamp za mlade Rome/kinje se realizovao u okviru projekta “Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelazak na tržište rada”, koji se realizuje u okviru EU regionalnog projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za studente i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske“, koji finansiraju i tehnički podržavaju Evropska unija (EU) i Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla.

U skladu sa terminologijom koja se koristi u evropskim institucijama, termin „Rom“, koji se ovdje koristi, se odnosi na različite grupe (npr. Romi, Sinti, Kale, Cigani Romaničele, Bojaši, Aškalije, Egipćani, Jeniši, Dom,   Lom, Rom, Abdal…) bez uskraćivanja bilo kakvih specifičnosti koje ove grupe imaju.