Oružane snage BiH domaćin konferencije o jačanju regionalne vojne saradnje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Oružane snage Bosne i Hercegovine domaćin su ovogodišnje 14. konferencije načelnika odbrane/generalštabova zemalja Balkana o vojnoj saradnji (Forum B-9), s ciljem unapređenja modela vojne saradnje zemalja Balkana, kao i mogućih modela odgovora na sigurnosne izazove, rizike i prijetnje u regionu.

Članice B-9 foruma su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska, saopćio je  Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

U saopćenju se navodi da konferencija koja će biti održana od 7. do 9. juna u Sarajevu, predstavlja važnu inicijativu za jačanje multinacionalne vojne saradnje u regionu kojom se potvrđuje želja za jačanjem regionalne saradnje između oružanih snaga, promocije regionalne stabilnosti i sigurnosti, kao i jačanjem već uspostavljenih i traženju novih mehanizama saradnje u regiji Balkana.

Konferencija B9 je inicijativa koja ima veliki značaj i doprinos za uspješnu saradnju u regionu, a što u konačnici rezultira i boljim sigurnosnim okruženjem za sve države regiona. Zbog toga ova inicijativa ima veliki značaj i za Bosnu i Hercegovinu.

Posebno je važno to što su zadaci proizašli sa svake konferencije održane na nivou načelnika glavnih štabova zemalja Balkana, pa tako i ove u Sarajevu, usmjereni ne samo jačanju postojećih mehanizama koordinacije, već i iznalaženju načina za uspostavljanje novih mehanizama, koji bi omogućili konkretniju i djelotvorniju saradnju.

Pored predstavnika zemalja članica, kao gosti ovogodišnje konferencije učešće će uzeti i visoki predstavnici Vojnog komiteta NATO-a, Vojnog komiteta EU, Združene komande NATO snaga u Napulju, Komande Američkih snaga u Evropi, kao i predstavnici zemalja posmatrača, odnosno najviši predstavnici Oružanih snaga Hrvatske i Slovenije, saopćio je    Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.