OS BiH s američkom vojskom pokazale spremnost za krizne situacije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kroz četverodnevnu vježbu pripadnike Oružanih snaga BiH prvi put su uvježbavali specijalisti za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške. Oni su obučeni za usmjeravanje aviona i helikoptera za bojno i takičko djelovanje na samom terenu. Kako je danas istaknuto, Oružane snage naše zemlje do sada nisu imale ovu sposobnost koja se primjenjuje u razvijenim vojskama svijeta.

“Kroz ovu realizaciju vježbe i one aktivnosti koje smo realizovali sa vojskom SAD-a, smo uspjeli da realizujemo dva partnerska cilja: bliska zračna podrška koja je itekako bitna za pripadnike OS BiH za izvršavanje Zakona o odbrani propisanih i definisanih zadataka, kako u zemlji ali i za izvršavanje mirovnih misija, neovisno da li pod pokroviteljstvom UN-a  ili EU” – naveo je general-pukovnik Senad Mašović, načelnik ZS OS BiH.

Između ostalog, ova vježba za cilj imala je i podizanje stepena sigurnosti u BiH i regiji. BiH na međunarodnom planu bit će bolje prepoznata, a Oružne snage  i dalje će  intenzivno nastaviti sa aktivnostima u smislu dostizanja svih propisanih definisanih NATO standarda.


“Ovi elementi vježbe su neophodni i mogu biti neophodni u svakoj prilici, ne samo u nekim ratnim misijama, već i u požarima, poplavama. Naime pitanje sigurnosti i izazova u svijetu nije djeljivo, to je zajedničko na svakom mjestu, prostoru i vremenu i otuda je važno uvježbavati se za ovakve prilike” – kazao je Sead Jusić, zamjenik ministrice odbrane BiH.

Ova vježba bila je pomoć OS BiH da poboljšaju svoje vještine i da povećaju kapacitete stepena interoperabilnosti i kada rade sa NATO saveznicima i sa OS SAD-a. Ova vježba jako je važna za OS BiH, za njihove buduće misije i učešće u budućim misijama kao partnera koji su pouzdani i sigurni u borbi protiv terorizma. Američki ambasador u BiH Erik Nelson također je prisustvovao pokaznoj vježbi, a kako je istakao, danas se vidjelo NATO partnerstvo u akciji.

“Bosanci i Hercegovci mogu biti ponosni na OS jer su zaista pouzdan partner u globalnoj borbi protiv terorizma i poznat partner u misijama očivanja mira. Mi smo ponosni što dajemo svoju podršku OS BiH kao NATO saveznik i naša posvećenost i opredjeljenje kao NATO saveznika, sigurnosti i miru u BiH je čvrsto i stabilno” – istakao je Eric Nelson, američki Ambasador u BiH .

Kroz vježbu pod nazivom Srebrena strijela pripadnici Komande logistike Oružanih snaga BiH obučeni su i na procedurama utovara i istovara tereta iz transportnog aviona C-130 Hercules, a u cijeloj organizaciji učestvovao je i Međunarodni aerodrom Tuzla.

Međunarodni aerodrom Tuzla je shodno memorandumu koji smo potpisali sa Ministarstvom odbrane dao podršku oko vatrogasne zaštite na MAT Tuzla. Također ovom prilikom želim istaći dobru saradnju sa OS BiH” – rekao je Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Posljednjeg dana vježbe upriličen je i Dan otvorenih vrata Oružanih snaga BiH u okviru kojeg su učenici osnovnih i srednjih škola iz Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta imali priliku  pogledati dio naoružanja, oklopno-mehanizovanih vozila i letjelica iz sastava bh. vojske.

Oružane snage BiH sada su unaprijedile svoje kapacitete i sposobnosti te povećale stepen interoperabilnosti sa NATO Savezom.