OŠ za pitanja migracija u BiH -Razmatran plan za upravljanje migrantskom krizom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Operativni štab za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, kojim je predsjedavao ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, razmatrao je danas u Sarajevu plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Razmotren je dio pristiglih primjedbi i sugestija, te je za iduću sedmicu najavljen nastavak sjednice kada se očekuje finaliziranje tog dokumenta koji će biti upućen u dalju proceduru prema Vijeću ministara BiH.

Planom su definirani prioriteti i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu, kao i iznos potrebnih dodatnih finansijskih sredstava kako bi se efikasnije upravljalo migrantskom situacijom.

Članovi Operativnog štaba održali su sastanak i sa specijalnim izvjestiocem UN-a za ljudska prava migranata Felipe Gonzales Moralesom, kojem je prezentirana trenutna sitacija, izazovi kao i plan budućeg djelovanja institucija BiH u toj oblasti.

Specijalni izvjestilac Morales u narednom periodu posjetit će i prihvatne centre za migrante te druge nadležne institucije, nakon čega će sačiniti izvještaj o migrantskoj situaciji u BiH koji će biti dostavljen Vijeću sigurnosti UN-a.

Pozitivno je ocijenjeno opredjeljenje institucija BiH da pitanje migracija u BiH posmatraju s humanitarnog aspekta, i u skladu s mogućnostima, pruže zaštitu migrantima tokom boravka u BiH, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.