OSBiH održale kontinuitet uspješnog djelovanja u sklopu vlastite misije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Oružane snage Bosne i Hercegovine (OSBiH) su i u 2019. godini održale kontinuitet uspješnog angažiranja u sklopu vlastite misije, a najveći iskorak načinjen je u segmentu povećanja interoperabilnosti, odnosno osposobljenosti OS za djelovanje s partnerima iz NATO-a.

Istaknuto je to danas na pres-konferenciji povodom Dana OSBiH-1. decembra i 14. godišnjice njihovog ustroja na kojoj su postignuća i prioritete u sklopu odbrambenog sektora predstavili načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović i zamjenik ministrice odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić, a događaju je prisustvovao i zamjenik načelnika ZŠ OSBiH generalmajor Gojko Knežević, koji je sudjelovao u odgovorima na novinarske upite.

Ocijenjeno je kako OSBiH i, pored ograničenih izdvajanja za sektor odbrane (u skladu s odlukom o privremenom finansiranju), 14. rođendan dočekuju s dobrim rezultatima koji su prepoznati i cijenjeni u zemlji i inozemstvu.

Kako je rečeno, OSBiH su uspješno odgovorile brojnim obavezama, uključujući sudjelovanje u sklopu međunarodnih mirovnih misija, iskorake u segmentu obuke i brojne aktivnosti realizirane u okviru civilno-vojne suradnje, te proces deminiranja i uništavanja viškova naoružanja.

General Mašović ističe kako je u kontekstu interoperabilnosti i različitih izazova kolektivne sigurnosti, značajno postignuće u činjenici da je 11 jedinica OSBiH kroz završnu evaluaciju od NATO-a ocijenjeno ‘borbeno spremnim’ za izvršavanje svih NATO vođenih misija, odnosno da su u potpunosti dostigle NATO standarde.

Najnovija takva deklarisana jedinica jeste Bataljonska grupa lake pješadije, koja je nedavno ocjenjivana na poligonu Manjača, a u sklopu vježbe u kojoj je sudjelovalo više od 1.100 pripadnika OSBiH.

Pozivajući se na rezultate ostvarene u sklopu te vježbe, Mašović je ocijenio kao OSBiH danas posjeduju izuzetno profesionalan, obučen i visoko motiviran vojnički, podoficirski i oficirski kadar, koji je ‘prošao’ niz edukacija i usavršavanja koji su dostupni i pripadnicima OS u okviru NATO-saveza.

Zamjenik ministrice odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić kazao je kako jedna od ključnih aktivnosti OSBiH i MOBiH podrazumjeva sudjelovanje u operacijama podrške miru, podsjećajući kako pripadnici OS već 18 godina uspješno predstavljaju našu zemlju u sklopu mirovnih misija od Etiopije i Eritreje, preko Iraka i Afganistana, te Konga, Malija do Centralnoafričke Republike, bilo da se radi misijama UN-a, NATO-a ili EU, u kojima je dosada ukupno angažirano 1.589 pripadnika OSBiH.

U skladu s odlukama Predsjedništva BiH, OSBiH trenutno sudjeluju u mirovnoj operaciji „Odlučna podrška“ u Afganistanu, Maliju i Kongu, te Centralnoafričkoj Republici, a što je po Jusićevim riječima, pozitivno prepoznato od partnera u NATO-u i EU, koji Bosnu i Hercegovinu cijene kao kredibilnog partnera i zemlju koja aktivno i uspješno doprinosi sistemu kolektivne sigurnosti, odnosno osiguranju mira i stabilnosti u svijetu.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi sa stanjem NATO integracijskog procesa, uključujući najnoviji razvoj situacije u vezi s aktivacijom Akcijskog plana za članstvo – MAP-a, odnosno ANP-om i Programom reformi BiH, Jusić je podsjetio na genezu tog procesa od 2009. godine, Samita u Talinnu do poziva Saveznika iz decembra 2018. da BiH dostavi prvi ANP (Nacionalni godišnji program).

Ocijenio je značajnim da je u tom kontekstu postignut konsenzus u Predsjedništvu BiH, a u vezi s dokumentom Program reformi BiH, što u osnovi predstavlja aktivnost koja je vezana za MAP i dinamiku dešavanja na tom planu, te pokazuje da BiH ispunjava vlastite obaveze koje taj proces podrazumjeva.

General Mašović je na isti upit odgovorio kako je 5. decembra 2018. godine BiH de-facto dobila MAP, te da je ono što taj plan podrazumjeva i što NATO-savez očekuje jeste da naša zemlja definira oblasti i dinamiku nastavka integracijskih procesa, a što otvara mogućnost za poboljšanje sigurnosnog ambijenta i uvjeta za privredni razvoj, odnosno rast investiranja u BiH.

Dodao je kako pridruživanje najjačim, najmodernijim i najefikasnijim međunarodnim institucijama nosi niz benefita za one koji su jasno opredjelili vlastiti put, te da je na političkim akterima da definiraju dinamiku, oblasti i sve ono što podrazumjeva nastavak reformskih procesa.

U osvrtu na isto pitanje, zamjenik načelnika ZŠ OSBiH generalmajor Gojko Knežević ocijenio je kako se pitanje ‘dotiče’ političkog nivoa, te da je bitno da odbrambene strukture rade u skladu sa Zakonom o odbrani i Zakonom o službi u Oružanim snagama te izgrađuju kapacitete.

Konstatirao je, istovremeno, kako nije poznato šta sadrži dokument Program reformi BiH koji će biti dostavljen sjedištu NATO-a, „ali naše je da radimo u profesionalnom dijelu i očekujemo, naravno, i mi da će vrhovna komanda (Predsjedništvo BiH) Ministarstvu odbrane i Zajedničkom štabu OSBiH dati zadatak po pitanju daljih aktivnosti, a nakon dostavljanja Programa reformi“.

Prema prezentiranim pokazateljima, aktivnosti MO i OSBiH u 2019. godini implementirane su u skladu s realnim mogućnostima finansijske podrške, u okolnostima neusvajanja Zakona o budžetu institucija BiH za 2019. godinu, što je uvjetovalo rad u restriktivnim okolnostima, bez mogućnosti kapitalnih ulaganja i realizacije određenih projekata u segmentu modernizacije i opremanja OS.

Pokazetelji, među ostalim, svjedoče i o tome kako BiH, u cijeloj regiji, najmanje izdvaja za svoga vojnika, odnosno da je od 2009. godine vojni budžet u konstantom padu, što je tek u prošloj godini u određenoj mjeri zaustavljeno, te se trenutno za odbranu izdvaja oko 0,9 posto bruto-društvenog proizvoda.

To stanje, kako je konstatirano, uzrokuje i niska primanja vojnika što rezultira njihovim napuštanjem OSBiH u većem broju.

Inače, OSBiH su i u ovoj godini sudjelovale u većem broju akcija pomoći civilnim institucijama, a u skladu s propisanim procedurama, vojni helikopteri gasili su požare, inženjerija pomagala na posebno zahtjevim infrastrukturnim projektima.

Istovremeno, doprinos OSBiH u akcijama deminiranja BiH raste iz godine u godinu, tako da OS u cjelokupnom procesu deminiranja u BiH sudjeluju sa oko 30 posto, o čemu svjedoči i više od 2.000 pronađenih neeksplodiranih ubojnih sredstava u tekućoj godini.

Uz pomoć partnera iz međunarodne zajednice nastavljene su i aktivnosti u rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES-a), te su viškovi te vrste svedeni na manje od 6.000 tona, a na sličan način se realizira i projekat obilježavanja malog oružja i lakog naoružanja, što u konačnici doprinosi većoj sigurnosti pripadnika OS i stanovništva, kao i jačanju kredibiliteta OSBiH kod partnera u međunarodnoj zajednici.

Kada se radi o kadrovskim pitanjima, rečeno je kako je na edukaciju u inozemstvo ove godine upućeno 56 kadeta u 10 zemalja,a, pored toga, više od 250 pripadnika OS se u ovoj godini usavršava u inozemstvu.

Kako je planirano, u sklopu podmlađivanja, odnosno procesa kadrovskog zanavljanja OSBiH, ove će godine biti primljeno 207 novih vojnika, te ‘proizvedena’ 63 nova podoficira i pet ljekara u činu oficira, a 54 oficira koji se nalaze u završnoj fazi obuke i bit će primljeni u OS početkom 2020. godine.

Napredak je, prema riječima visokih dužnosnika MO i OSBiH, ostvaren i u pogledu rodne ravnopravnosti, o čemu govore podaci da su od ukupnog broja pripadnika OSBiH, njih 7,28 posto žene, pri čemu se bilježi konstantan rast do željenog postotka od 10 posto.

Jusić, Mašović i Knežević su u povodu predstojećeg Dana OSBiH i godišnjice ustroja uputili čestitke svim njihovim pripadnicima, te iskazali zahvalnost NATO-u, EUFOR-u i zemljama-partnerima, kao i međunarodnim organizacijama koje pružaju potporu odbrambenom sektoru u BiH, uz isticanje odlučnosti da se i nadalje maksimalno angažiraju na prioritetnim ciljevima i zadacima u sklopu reforme sektora odbrane u BiH.
IZVOR: RTV SLON/FENA