OSCE predao VSTV-u Mapu procesuiranih ratnih zločina u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH), ambasadorka Kathleen Kavalec, i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTS), Milan Tegeltija, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju o primopredaji Mape procesuiranih ratnih zločina u BiH.

Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH, koju je 2014. godine pokrenula Misija OSCE-a u BiH, predstavlja interaktivni online alat koji sadrži ažurirane informacije o predmetima ratnih zločina okončanim pred pravosuđem u BiH. Krajnji cilj Mape je da poveća transparentnost procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH i da omogući javnosti da bolje razumije rad pravosuđa na predmetima ratnih zločina.

Misija OSCE-a u BiH smatra da ključnu ulogu u prikupljanju i distribuciji sudskih odluka i pravnih mišljenja ima Centar za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

”Da bi se osigurala dugoročna održivost Mape procesuiranih ratnih zločina u BiH, Misija je identifikovala ovaj Centar kao najprikladniju organizacionu jedinicu koja će upravljati informacijama prikazanim na Mapi i ažurirati ih. Misija čvrsto vjeruje da VSTS treba da pruži dalju podršku Centru za sudsku dokumentaciju kroz jačanje kako njegovog kapaciteta tako i uloge unutar Savjeta”, rekla je Kathleen Kavalec, šef Misije OSCE-a u BiH.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je uputio riječi zahvalnosti Misiji OSCE-a u BiH za kontinuiranu podršku koju OSCE dugi niz godina pruža u oblasti zaštite ljudskih prava i vladavine prava uopšteno. Naglasio je da VSTV BiH sa zadovoljstvom od OSCE-a preuzima Mapu procesuiranih ratnih zločina koja je kreirana sa ciljem da se široj javnosti pruže sažete informacije o svim presuđenim slučajevima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

”Uvjeren sam da će Vijeće i Misija OSCE-a u BiH nastaviti partnersku saradnju, ne samo u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, već i u naporima usmjerenim ka poduzimanju sistematskih mjera za unapređenje cjelokupnog pravosuđa u BiH”, izjavio je Tegeltija.

Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH takođe ima za cilj da premosti jaz između pravosuđa koje vodi istrage i procesuira predmete ratne zločine, sa jedne strane, i javnosti koja ima potrebu za pristupom vjerodostojnim informacijama o okončanim predmetima, sa druge strane.