OSCE: Zaštita od nasilja u porodici hitno potrebna za žene i djecu...

OSCE: Zaštita od nasilja u porodici hitno potrebna za žene i djecu za koje važe naredbe o zabrani kretanja

Objavio: -

Konstatujući zabrinjavajući porast  u broju slučajeva nasilja u porodici koji je uslijedio nakon što su smjernice o ograničenom kretanju i samoizolaciji u doba pandemije virusa COVID-19 izdate u mnogim državama, najviši zvaničnici OSCE-a su danas pozvali vlade da donesu mjere u svrhu zaštite žena i djece. Zvaničnici su rekli da nažalost, za žene i djecu dom nije uvijek utočište, pošto su oni najpodložniji zlostavljanju i potrebna im je sve veća zaštita u ovim vanrednim okolnostima, a takođe su apelovali na vlasti da osiguraju da žene i djeca budu na sigurnom, daleko od zlostavljača.

Generalni sekretar OSCE-a, Thomas Greminger, je rekao: „U trenutku dok se bave sadašnjom zdravstvenom krizom, države članice OSCE-a ne treba da zaborave poštovanje prava žena i djece da žive životom oslobođenim od nasilja, u vremenima kada se porodice nalaze u samoizolaciji. Treba hitno djelovati u cilju rješavanja njihovih potreba i preduzeti mjere da im se pruži adekvatna zaštita.“

Generalni sekretar Parlamentarne skupštine OSCE-a, Roberto Montella, je rekao: „Neke vlade već preduzimaju mjere suprotstavljanja nasilju u porodici tokom perioda ograničenog kretanja, a nadamo se da one mogu poslužiti drugima kao najbolji primjeri iz prakse.“

Zvaničnici OSCE-a su konstatovali da procenat nasilja počinjenog od strane intimnog partnera može da bude u porastu u vremenima kućne izolacije, dok je smanjena dostupnost usluga podrške za žrtve nasilja.

„Previše osoba je izloženo psihičkom, fizičkom i seksualnom zlostavljanju, što je situacija koja često eskalira kada su porodice pod stresom“, rekla je specijalna predstavnica Parlamentarne skupštine OSCE-a za pitanja rodne ravnopravnosti Hedy Fry (zastupnica iz Kanade). „Apelujem na vlade svih država članica OSCE-a da povećaju napore usmjerene ka tome da pruže utočišta za žrtve zlostavljanja, da procesuiraju zlostavljače i da preduzmu druge neophodne mjere u borbi protiv nasilja u porodici.“

Zvaničnici OSCE-a su konstatovali određeni broj koraka preduzetih sa ciljem smanjenja rizika od nasilja u porodici, uključujući kampanje informisanja javnosti o tome da su sigurne kuće za žene i dalje otvorene tokom perioda ograničenog kretanja zbog koronavirusa, zabranu prodaje alkohola kao dio napora usmjerenih ka smanjenju broja slučajeva nasilja u porodici, kao i pružanje mogućnosti žrtvama da prijave nasilje u porodici na još uvijek dostupnim lokacijama, kao što su apoteke. U državama u kojima važi striktna zabrana kretanja, neke vlade su objavile da žene neće biti novčano kažnjene ako izađu iz kuće sa ciljem da prijave zlostavljanje ili da potraže sigurnost. Vlade i organizacije civilnog društva su proširile dostupnost usluga za žrtve nasilja putem interneta i telefona.

„Borba protiv nasilja u porodici je odgovornost države. Dok vlade teže ka tome da pruže sigurnost ljudima od pandemije, one treba pažljivo da uzmu u obzir potencijalni efekat njihovih mjera na žene i da osiguraju da zaštita i od stvarnog i od potencijalnog nasilja bude prioritet“, rekla je direktorica OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. „Niko ne treba biti prisiljen da bira između poštovanja zakona i lične sigurnosti, a vlasti moraju pružiti sigurnost svim svojim građanima, bilo da se radi o riziku od infekcije ili o nasilju u sopstvenoj porodici.“

Zvaničnici su ukazali na određeni broj OSCE-ovih publikacija u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem, uključujući OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama, praktične vodiče kao što su  ODIHR-ov Vodič za sprečavanje i rješavanje slučajeva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u institucijama u kojima se nalaze osobe lišene slobode, kao i  nekoliko izvještaja specijalne predstavnice Parlamentarne skupštine OSCE-a za pitanja rodne ravnopravnosti pisanih na ovu temu.