Oscilacije cijena goriva sve više štete građanima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Cijene goriva u našoj zemlji od prošle godine skoro svakodnevno se mijenjaju. U aprilu prošle godine na pojedinim pumpama u FBiH litra goriva  koštala je 1,20 KM, a prosječna cijena iznosila je 1,56 KM, dok su danas cijene za skoro cijelu marku više. U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće podatke o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH. Prema mjesčenom biltenu za mart ove godine maloprodajne cijene recimo bezolovnog benzina su niže za 5,65 posto u odnosu  na mart 2020. godine  dok su cijene istog iz marta ove godine u posjeku više za 3,33% u odnosu na februar 2021 godine.

Upravo zbog toga, Vlada FBiH prošle sedmice donijela je Odluku o ograničavanju marži na određene namirnice, robe i derivate, pa je posljednih dana na benzinskim pumpama primjećena i neznatna korekcija cijena.

U periodu od 02.04.2021. godine do 07.04.2021. godine u Ministarstvu trgovine FBIH evidentirano je 565 obavijesti o promjeni cijena i marži i iste se odnose na snižavanje cijene cijena naftnih derivata za 0,05 KM/litru i 0,10 KM/litru. Slijedom navedenog, trenutna prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine za Premium bezolovni benzin 95 iznosi 2,09 KM/litru i za DIZEL 2,03 KM/litru.

Stalne oscilacije, koje su u većini slučajeva zapravo povećanje cijena naftnih derivata zabrinajvajuće su za  građane, koji zbog ovih oscilacija i povećanja cijena osnovnih životnih namirnica ne kriju svoja nezadovoljstva.

 

Odlukom Vlade FBIH o ograničavanju marži  zapravo je precizirano da privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine naftnim derivatima na veliko mogu imati maksimalnu maržu u apsolutnom iznosu od 0,06 posto, po litru derivata, odnosno privrednim društvima koja obavljaju dužnost trgovina na malo, maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0.25 KM po litru derivata.

Odluka je na snazi, no već sada svi prometnici na nju ne gledaju jednako, što u konačnici znači da nije poznato hoće li ovaj potez Vlade pomoći građanima jednokratno ili ćemo imati dugoročniju stabilizaciju tržišta naftom I naftnim derivatima.