5 C
Tuzla
03.02.2023.

Ostavljamo bolje tragove: NLB Banka je dobila prvu ESG ocjenu

“Poboljšanje kvaliteta života u regionu koji je naš dom, Jugoistočnoj Evropi, je jedan od strateških ciljeva NLB Grupe. Na ovom smo putu promišljeno, odlučni da ostavimo bolje tragove u regionu kojeg smatramo našim domom i veoma smo ponosni na to da su naši napori i naš napredak priznati na način da ne ostavljaju sumnju kod naših investitora i javnosti.”, podvukao je predsjednik Uprave Blaž Brodnjak nakon što je otkrio da je NLB Banka primila prvu ESG ocjenu od strane jedne od vodećih nezavisnih kompanija za ESG istraživanje, ocjenjivanje i podatke – Sustainalytics.

U decembru 2022. NLB Banka je dobila ocjenu 17.7. u okviru ESG Risk Rating i Sustainalytics je procijenio da Banka posjeduje nizak rizik uticaja ESG faktora na njeno materijalno finansijsko stanje zbog srednje izloženosti i snažnog upravljanja ključnim ESG pitanjima.  ͈Kompanija je poznata po svom snažnom učinku u korporativnom upravljanju, što smanjuje ukupni rizik. Dalje, kompanija nije imala značajnija neslaganja.”, kako je objašnjeno u ocjenjivanju Sustainalytics-a. U dodatku, ESG Risk Rating NLB Banke je svrstava među 15% najboljih banaka koje je ova kompanija ocijenila.

Ostavljanje boljih tragova u našem regionu

ESG Risk Rating, slično kreditnom ocjenjivanju, je mjerenje procjene učinka kompanije, fonda ili sigurnosti, osim što je ono fokusirano na standarde koji se tiču okoline (environmental – E), društvenih pitanja (social – S) i upravljanja (governance – G), a ne mogućnosti kreditiranja. Postaje sve značajnija kategorija u finansijskom svijetu koju investitori i analitičari prate pobliže i procjenjuju, na osnovu toga, u koje kompanije žele da ulažu, a u koje ne. NLB je prva banka sa sjedištem i ekskluzivnim strateškim interesom u Jugoistočnoj Evropi koja je primila ovu ocjenu. Također je i među prvim kompanijama koja je izlistana na Ljubljanskoj berzi.

͈Iako ne nedostaje diskusije o održivosti na svakom koraku, ESG ocjene su relativno loše u našem okruženju. Stoga, nije začuđujuće da je NLB, kao začetnik i organizacija koja teži da bude pokretačka sila razvoja i napretka u regionu Jugoistočne Evrope, bio prvi da se suoči sa ovim izazovom.”, objasnio je predsjednik Uprave NLB Banke.

͈ESG ocjene nisu samo beznačajna slova na papiru – one su rezultat osvrta nezavisnih, svjetski priznatih stručnjaka, one su za nas poticaj i ohrabruju naše dioničare da vjeruju u naše poslovne odluke i aktivnosti.”, dodao je.

Napori NLB Banke u polju odživosti obuhvataju aspekte zaštite okoline, društvena pitanja i pitanja upravljanja. Neki od njih su:

  • U prošloj godini smo uspostavili okvir Održivosti NLB Grupe; pravci i ciljevi održivog poslovanja i finansiranja i doprinosa zajednici
  • NLB Banka je također prva banka iz Slovenije koja se posvetila UN principima održivog bankarstva i u proljeće ove godine se pridružila Net Zero Banking Alliance-u Ujedinjenih nacija koji ima za cilj da uskladi kreditne i ulagačke portfelje u dostizanju eliminacije štetnog emitovanja do 2050. ili ranije
  • NLB Banka je jedna od istaknutijih promotera i sponzora sportskih udruženja i događaja u Bosni i Hercegovini i ponosni smo na projekat Sport za mlade
  • Ulažemo u kulturu i kulturno nasljeđe
  • Prepoznajemo prilike i odgovornost da pomažemo privredi izvan okvira bankarstva, kao što smo demonstrirali projektom #OkvirPomoći
  • Doniramo uveliko grupama ljudi koji su u društveno nepovoljnom položaju
  • Intenzivno zagovaramo za jednake prilike te za nezavisno i profesionalno korporativno upravljanje.

U NLB Grupi, održivost naših odluka i aktivnosti je u srcu našeg poslovanja. Kao sistematski važan učesnik na svim tržištima na kojim djelujemo, imamo priliku da istinski utičemo na kvalitet života u Jugoistočnoj Evropi, regionu koji je naš dom, i osiguramo da on postane ne samo uspješniji, nego i inkluzivniji, raznolikiji i održiviji. Više o našim aktivnostima možete pronaći ovdje.

POSLJEDNJE DODANO