Otvoren poziv studentima UNTZ za prijavu na kreativni trening

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Za  studente i studentice Univerziteta u Tuzli, svih godina studija, da se prijave na ”NIRA lideri” trening u okviru Inicijative za kreativni dijalog (IKDE). Trening organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva i Univerzitet u Tuzli.

Trening ”Nira lideri” se sastoji od dva dvodnevna treninga: jedan obuhvata lični a drugi profesionalni razvoj. Tokom ovih treninga, studenti i studentice će biti u prilici naučiti kako jačati svoje samopouzdanje, preuzeti kontrolu, naučiti prihvatati uspjehe i neuspjehe, vjerovati u sebe i postizati svoje ciljeve, kako upravljati svojom karijerom, brendirati svoje talente, te steći osnovne vještine potrebne za profesionalni razvoj i apliciranje na projekte.

TPO Fondacija pokriva troškove hrane, osvježenja i didaktičkih materijala za učesnice i učesnike.

Nakon završenih treninga, učesnici i učesnice će dobiti certifikat, te imati priliku da apliciraju za grantove kod TPO Fondacije na temu Građanskog aktivizma i ljudskih prava.

10 najboljih aplikacija će dobiti finansijska sredstva i mentorsku podršku za realizaciju svojih projekata.

Učesnici ovih treninga će također imati priliku za povezivanje sa studentima i studenticama Univerziteta u Zenici i studentima/-icama drugih univerziteta u BiH i regiji koji/-e rade na sličnim projektima.

Učesnici/-ice će moći sudjelovati u novom programu kritičkog mišljenja koji će se odvijati u Tuzli i koji će nuditi atraktivne sadržaje i nove forme komunikacije.

Ovo je prilika za sve studente/-ice, koji/-e žele i hoće unapređivati sebe, svoje vještine i kreirati nove prilike za pronalaženje poslova i izgradnju karijere, da se prijave na Poziv.

Prijave su otvorene od 27.2. do 20.3. tekuće godine.

Više informacija na untz.ba