Otvoreno Savjetovalište u Tuzli: Pomoć mladima u sukobu sa zakonom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Više od 500 maloljetnika sa područja Tuzlanskog kantona 2016. godine bilo je u sukobu sa zakonom. Taj sukob ogleda se u kršenju zakonskih mjera zbog kojih maloljetnici najčešće budu krivično gonjeni i procesuirani. Kao glavni razlog zbog kojeg mladi dođu do problema i sukoba sa zakonom, stručnjaci navode odgoj.

„Socioekonomska situacija također nam ne ide u prilog. Samim tim dosta je izazova za rizična ponašanja. Malo smo se svi pozabavaili neka manje važnim temama, a odgoj je zanemaren, tako da imao većih broj mladih koji ranije ulaze u rizična ponašanja i to ona koja su opasnija u odnosu na njihovu dob.“ – kaže Meliha Bijedić – profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu UNTZ.

Baš zbog toga, svi mladi koji se nađu u sukobu sa zakonom, ali i svi oni kojima je potrebna neka pomoć, od sada je mogu potražiti u novom Savjetovalištu za mlade u tuzlanskom naselju Slatina. Stručnjaci koji će se u ovom Savjetovalištu baviti mladima, posebno delinkventima, akcenat će staviti i na alternativne mjere koje bi u konačnici spriječile ponavljanje kriminalnih radnji.

„Ono što je nama u fokusu, u okviru ove značajne aktivnosti otvaranja centra i da smo već imali neke ranije poduzete aktivnosti, jeste i da na neki način propagiramo alternativne mjere odnosno alternativan način rješavanja krivičnih sankcija, kako bi maloljetnici izbjegli izricanje tih sankcija, odnosno odgojnih i sigurnosnih mjera i na kraju jednu od najtežih sankcija, a to je upućivanje u zatvor.“ – ističe doc.dr. Lejla Kuralić Čišić – šefica Katedre poremećaji u ponašanju na Univerzitetu u Tuzli.

Iako su ove preventivne mjere dovele do smanjenja broja krivičnih djela koje počine maloljetnici, u Odgojnom centru u Tuzli i dalje ima onih koji su se našli u sukobu sa zakonom. Osim problema u porodici, uzrok devijantnog ponašanja vrlo često može biti i tehnologija.

„Koliko je zastupljena tehnologija, to je jako veliki problem o kojem se vrlo malo govori. Dijete dnevno jako puno vremena provodi za nekim od pametnih uređaja. Dobili smo sada dječaka koji 14 sati dnevno provodi na kompjuteru. To je jedan od problema koji je zanemaren, a vremenom će postajati sve veći.“ – kaže za RTV Slon Melisa Slavuljica – pomoćnica direktora u Odgojnom centru TK.

Kao jedan od problema zbog kojih i mladi dolaze u sukob sa zakonom navodi se i pasivnost vlasti u državi.

„Država ima dovoljno novca, međutim ne želi da ga ulaže u ove svrhe, većina nas je svjesna gdje taj novac odlazi.“ – rekao je Denis Dedajić – Regionalna mreža za mlade u riziku.

Podršku ovom projektu, vrijednom devet hiljada eura obezbjeđenih donatroskim sredstvima koji Evropske unije, dale i nadležne institucije u Tuzlanskom kantonu. Pored Centara za socijalni rad, projekat je podržalo i Kantonalno tužilaštvo.