Pacijenti u BiH taoci tromih procedura

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Često nedostatak određenih lijekova u Bosni i Hercegovini nije posljedica nedostatka novca ili nestašice na tržištu, već prekomplikovanih procedura javnih nabavki, koje lijekove i medicinska sredstva tretiraju kao bilo koju drugu robu, a što je, prema mišljenju mnogih stručnjaka, nedopustivo i štetno.

“Neophodno je skratiti i pojednostaviti procedure i nedopustivo je da bilo čiji život bude ugrožen zbog nekih procedura ili tromosti. To ni u kojem slučaju ne znači da se u potpunosti isključe procedure, neko favorizuje ili da dobavljači budu oslobođeni uslova koje treba da ispune.

Nešto treba mijenjati, inicijativa odranije postoji”, rekao je za “Nezavisne” Lazar Prodanović, član Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Inače u Bosni i Hercegovini situacija je trenutno takva da se nabavka lijekova radi kao i za bilo koju drugu vrstu robe, odnosno zakon je u isti rang stavio nabavku citostatika i, recimo, kupovinu kancelarijskog materijala, olovaka, papira itd. Takođe, još jedan od problema u Zakonu o javnim nabavkama BiH je da je ekonomski najpovoljnija ponuda presudna kod izbora dobavljača, a ne kvalitet.

Tačnije, ugovorni organ, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili kantoni u Federaciji BiH, ne može da utiče na kvalitet niti može da izabere proizvođače koji imaju kvalitetnije proizvode ukoliko se na tender javi neko ko je ponudio nižu cijenu.

“Ovaj ograničavajući faktor nikako ne bi smio da bude presudan u zdravstvenom sistemu jer je cilj da pacijenti koji se liječe dobiju najbolji mogući lijek koji je u tom trenutku registrovan na tržištu Bosne i Hercegovine”, rekli su nam u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Još jedan od problema Zakona o javnim nabavkama BiH kada su u pitanju lijekovi je taj što se potencijalni dobavljači mogu žaliti na svaku fazu tendera, zbog čega nisu rijetkli slučajevi da nabavka nekog lijeka ili medicinskog sredstva traje i po nekoliko mjeseci.

Prema nezvaničnim informacijama, odmah nakon formiranja vlasti na nivou BiH mogu se očekivati ozbiljniji pristup i veći pritisci da se mijenja Zakon o javnim nabavkama kada su u pitanju nabavka lijekova i medicinskih sredstava i to na način da se preuzmu iskustva Evropske unije i njihove direktive po ovom pitanju s obzirom na to da u razvijenim zemljama Evropske unije, a i bližeg okruženja, nisu zabilježeni slučajevi nestašice pojedinih lijekova, kao što je kod nas slučaj, posebno kada su citostatici u pitanju.

 

Izvor: RTV SLON / Nezavisne novine