Para ima, ali volje nema: Autistična djeca i dalje bez Centra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Izgradnja Centra za autizam u Tuzli, koji bi zapravo bio mjesto ili referentni centar za autističnu djece ne samo sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona, nego i cijele države, još nije završena. Za završetak je potrebno oko 550 hiljada KM, a na računu Kantonalne Vlade stoje sredstva od oko 350 hiljada, koja se, kako to rekoše u resornom ministarstvu nalaze na sigurnom mjestu.

”Poduzeli smo niz aktivnosti, bili smo jako aktivni. Preko organizacije MFS ‘Emaus’ Doboj Istok preveli smo Elaborat o društvenoj opravdanosti na arapski jezik, stupili smo u kontakt sa donatorima iz arapskih zemalja, tu se vode određeni pregovori kako bi se obezbijedio jedan dio sredstava. Održali smo brojne sastanke, uputili niz dopisa lokalnim zajednicama”, navodi Anto Iljkić, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Kada se čuju sve ove aktivnosti, moglo bi se zaključiti da se mnogo radilo. Rezultirale su te aktivnosti iznalaženjem, već pomenutih 350 hiljada koje su ”stigle” sa nivoa Federacije, Kantona, Grada Tuzla i još dvije lokalne zajednice, te međunarodne nevladine organizacije. Ali, sredstava još fali. Ukoliko uskoro ne bude nastavljena gradnja, 150.000 maraka koje su kantonalnoj vladi prebačene iz Federalnog budžeta mogla bi biti vraćena u entitetski Budžet, što bi značilo da ni tih 350 hiljada ”nije sigurno”.

”Dio sredstava će se morati vratiti u Federaciju ukoliko ta sredstva ne budu utrošena do određenog vremena kako je to ugovorom vezano. Apelujemo na Vladu u tehničkom mandatu, da raspiše tender u januaru da bi ova sredstva bila operativna i stavila se u funkciju gradnje i rekonstrukcije objekta”, kaže Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece – osoba sa autizmom Tuzla.

U slučaju da ne dođe do nastavka gradnje, cijeli projekat pada u vodu, a roditelji djece sa autizmom spremni su podnijeti krivične prijave protiv kantonalne vlasti, odnosno odgovornih osoba. No, ako bi se pronašla nedostajuća sredstva i rekonstrukcija počela naprimjer u februaru 2019. godine, Centar bi mogao početi raditi na proljeće. Za to je potrebno samo više volje i napora nadležnih organa, kako ovaj problem ne bi bio samo na plećima roditelja djece sa autizmom.

”Mi očekujemo da bi taj objekat trebao biti gotov za 2. april – Dan svjesnosti o autizmu. Ponovo apelujem na one ljude koji se bave politikom da je to njihova obaveza, da ne smiju dozvoliti stradanje, uništavanje ionako ispaćenih roditelja djece sa autizmom”, ističe Sadiković.

Podsjetit ćemo da su same aktivnosti na izgradnji Centra za autizam počele 2012. godine. U projekat je bila uključena međunarodna organizacija Hilfswerk koja je zajedno sa izvršnom vlasti trebala osigurati sredstva za izgradnju objekta. Pošto nije poštovala svoje obaveze iz Memoranduma i Sporazuma, ova organizacija je 2016. isključena iz projekta. U 2017. godini potpisan je i ugovor o načinu korištenja zemljišta na kome je objekat Centra za autizam između Grada Tuzla i Vlade TK. Zemljište je inače u vlasništvu Grada, a dato na korištenje Centru koji bi bio u ingerenciji Kantonalne Vlade putem javne ustanove koja bi nakon završetka gradnje trebala biti osnovana. Sada izvršna vlast Kantona traži zemljište u trajno vlasništvo, što Grad odbija.

”Jedan od preduslova jeste određeno zemljište i prostor. Mi imamo zemljište i prostor koji je dao Grad Tuzla ali to zemljište i prostor nisu u vlasništvu Tuzlanskog kantona nego su data na korištenje i u slučaju da Centar za autizam ne bude smješten više u toj ustanovi, dužni smo da to zemljište vratimo”, rekao je Iljkić.

Sada se postavlja i pitanje finansiranja rada ustanove nakon osnivanja. Procjene Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK su da bi godišnje za funkcionisanje trebalo između milion i po i dva miliona KM. Za sada nema naznaka kako bi se obezbijela ta sredstva, što je dodatni problem. Roditelji djece sa autizmom traže da se svi nadležni uključe kako bi napokon dobili prostor u kome će boraviti njihova djeca, a koji bi im pružao različite vidove podrške.