Perica Stanić razriješen dužnosti direktora SIPA-e

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH je donijelo Rješenje o razrješenju direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Perice Stanića, sa 4. decembrom  2019. godine, nakon što je upoznato sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o prestanku  mandata  direktoru.

U skladu sa članom 10. stav (1) Zakona o državnoj agenciji za istrage i zaštitu, dužnosti i odgovornosti direktora će ispunjavati zamjenik do imenovanja novog direktora.