Plan Vlade TK za 2020. godinu: Povećati plate, unaprijediti zdravstvo, obrazovanje, privredu…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Dugovanja koja su se već godinama nakupljala u Budžetu TK, nakon usvajanja Izvještaja o Izvršenju za 2019. trebala bi biti maksimalno umanjena, a do godine bit će u potpunosti nulirana, riječi su ministra finansija Suada Mustajbašića. Planovi ministarstava i premijera u Vladi TK za 2020. godinu su ambicionizni i predviđaju realizaciju 245 mjera, pet strategija, uključujući najbolnije tačke društva, obrazovanje, zdravstvo i razvojne projekte Tuzlanskog kantona. Za unaprijeđenje rada zaposlenih u obrazovanju od aprila su planirana povećanja plata, isto je planirano i za zaposlene u policiji i zaposlenim u zdravstvu. Tokom 2020. Vlada će za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla izdvojiti iznos od 700.000,00 KM, a obzirom na starost trenutne opreme, razmišlja se i o kreditnom zaduženju. To bi kvalitet rada zdravstvenih stručnjaka i opće zadovoljstvo, kako zaposlenih tako i korisnika, pacijenata, podiglo na viši nivo.

„Pošto ja dolazim iz te oblasti i nisam do kraja zadovoljan ovim prepoznatim stvarima zbog toga smo potpisali Kolektivni ugovor sa relevantnim sindikatom. Doće do uvećanja boda na našem Kantonu. To će teći od 1. Januara s tim da ova odluka mora proći Skupštinsku proceduru.“, rekao je Denijal Tulumović, premijer TK.

Za socijalne kategorije u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini planirana su 34 miliona KM, a otvorena je opcija da se isplata dječijeg dodatka vrši sa federalnog nivoa. U oblasti obrazovanja Budžetom su planirana sredstva za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola zaključno sa 3. razredom, u iznosu od 540.000,00 KM, što će također biti jedna od aktivnosti Vlade i resornog ministarstva tokom 2020. godine. Za poljoprivrednike u TK u ovoj godini dostupni su mnogobrojni programi poticaja primarne poljoprivredne proizvodnje, a dostupna je i podrška sa federalnog nivoa.

„Bitno je napomenuti da je uz ovih 400 hiljada više u odnosu na prošlu godinu, dakle 4,5 miliona Vlada TK od Vlade FBiH obezbijedila dodatnih 650 hiljada KM za biljnu proizvodnju i da imamo nekih prenesenih sredstava iz 2018. Godine tako da poljoprivrednici mogu računati na dodatnih 1,5 miliona Km nego što je to bilo prethodne godine.“, istakao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

U oblasti kulture, sporta i mladih za tjelesnu kulturu i sport je planirano je 855 hiljada KM, što je za 200.000,00 KM više u odnosu na plan 2019. godine. Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu većem od 18.6 miliona KM, dok je za kapitalna izdvajanja planirno više od 22,8 miliona KM.
Sve navedeno, a posebno povećanje iznosa na razvojnim programima ukazuje da će 2020. godina biti veoma aktivna godina u kojoj je osnovni cilj Vlade, finansijski i normativno podržati razvojne projekte i napraviti kvalitetan iskorak ka stvaranju što povoljnijeg poslovnog i uopće društvenog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.