Planirani radovi na unapređenju elektor mreže u četvrtak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 28.02.2019. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u naselju Babajići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Gornja Lipnica u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: Jalska, Hadžića Sokak, Fakića Sokak i Akifa Šeremeta u vremenu od 08:15 do 10:15 sati,

– u naseljima: Sepetari, Križani i Kolovrat vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Vasići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Kladanj u naseljima: Starič, Ravne, Trnovače Stuparske i Turalići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.