Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u petak i subotu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 29.03.2019. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Uzeira Mehičića, Bali-begova mahala, Potočka mahala, Hadži Bajazitova mahala, Drakčin i Prokopac u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Kojšino u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u dijelu naselja Dobrnja prema mezarju u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

  1. Općine Doboj Istok u naselju Velika Brijesnica Cesta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Gradačac:

– u naseljima: Kerep, Karajlići, Srnice Gornje, Biberovo Polje i Moštanica u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Mionica Centar, Čuste i Lukavac Donji u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Gračanica:

– u naselju Džakule u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Doborovci, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

  1. Općine Srebrenik:

– u ulicama: 211. Oslobodilačke Brigade, 25 Novembra, Maršala Tita, 9. Septembar i Maka Dizdara u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Gornji Potpeć, Zahirovići, Kurtići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Bare u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Dana 30.03.2019. godine (subota) na području Grada Tuzla:

– u ulicama: Ace Saračevića, Bosanska, Potočka Mahala od broja 11 do broja 40 i Meldina Hajdarevića od broja 35 do broja 80 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naselju Trstje i u ulici Tuzlankog partizanskog odreda u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Vakufska i Vršani u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.