Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak i u utorak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

 Dana 08.04.2019. godine (ponedjeljak) na području:

1 Grada Tuzla:

– u naseljima: Hukići od broja 26 do broja 156, Slanac od broja 42 do broja 101 i Momanovo u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Muhameda Hevaije Uskufija brojevi 2 i 4 i Mirze Hadžimehmedovića broj 2 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Albina Herljevića na brojevima 6, 8, 14 i 16 u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

  1. Općine Gradačac u ulicama: Ibrahima Kapetanovića i Branilaca grada u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Srebrenik:

– u naselju Lisovići – Mešići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Lisovići – Zukići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Brezik u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

  1. Općine Doboj Istok u naseljima: Mustafići, Dedići i Muratovići u Stjepan Polju u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

 

Dana 09.04.2019. godine (utorak) na području:

1 Grada Tuzla:

– u ulicama: 21. Decembra 1 do 125 i Fra Blaža Josića 6 do 55 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Mala Solina, Svojtina, Donja Grabovica,Srednja Grabovica, Gornja Grabovica, Kolovrat, Iverine, Dokanj, Kosci,Grabovica i Tetima te u ulicama: Fočanska i Veljka Lukića u vremenu od 08:15 do 12:15 sati,

– u ulicama: Medenice, Put Ilinčica i 16. muslimanske brigade u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

– u ulici Novo Naselje od broja 35 do broja 53 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  1. Općine Gradačac u ulicama: Hasana Kikića, Husein kapetana Gradaščevića, Požarike (iznad Europrofija) i Karača u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Općine Srebrenik:

– u naseljIma: Tinja Kolona, Tinja Donja, Nacional, Blagići, Savići, Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Like, Zahirovići, Straža, Bjelave, Kuge, Duboki Potok i Ljenobudu vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

– u naselju Krušik u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Podorašje škola u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.